Envestisman Misyon > >

Mezi ak Zouti

Ki jan WKKF evalye enpak sosyal ak finansye nan envestisman li yo.

Mezi

Mezire rezilta sosyal ak finansye rete yon defi pou jaden yo nan enpak envesti ak filantwopi. Avèk envestisman misyon-kondwi, nou ap fè yon aprantisaj eksperyans nan teste si wi ou non ak ki jan estratejikman chwazi envestisman dosye finansye atravè divès klas avantaj ka jenere tou de yon mache-pousantaj nan retou finansye ak chanjman sosyal ki konsistan avèk misyon fondasyon an.

Pou fè sa, nou swiv nan yon pakèt enfòmasyon pou chak envestisman:

Finansye

 • Klas byen (lajan kach, revni fiks, ekite prive ak byen imobilye)
 • Dat (matirite oswa tèm)
 • pwopriyetè pieu (pousantaj nan antrepriz ki te fèt pa Fondasyon Kelloggg)
 • Retounen finansye (kontra oswa ranje vize)

Sosyal

Pwodwi ak sèvis (# oswa $)

 • Travay ki te kreye (#)
 • Kapital koule nan kominote ki pa gen anpil revni ($)
 • Inite lojman (#)
 • Ti biznis / fanmi yo te sèvi (#)
 • Prè konsomatè yo (# ak $) 

Benefisyè (#)

 • timoun yo te sèvi, e.g. kantite manje midi lekòl ki an sante te sèvi (#)
 • Fanmi yo rive, egzanp, kantite travay ki te kreye pa yon prè CDFI (#)

Aliyman Pwogram (Edike Timoun, Fanmi Kids ak Sekirite Fanmi)

Jewografi

 • Adrese bezwen nan kat kote priyorite fondasyon an (Michigan, Mississippi, New Meksik ak New Orleans)

Lòt

 • Filantropik bay pou vilnerab timoun yo ak fanmi yo ogmante (# ak $)
 • Filantropik bay enfliyanse benefisye vilnerab timoun yo (# ak $)

Zouti

Pataje pi bon pratik ak jwenn zòn nan amelyorasyon yo santral nan fondasyon an jeneralman, ak yon pati kle nan pwogram MDI nou an. dokiman lyen ki anba a gen lide pratik, kesyon yo mande ak sijesyon pratik jeneral (patikilyèman pou fondasyon) sou lansman ak jere yon efò misyon-kondwi envesti:

Woulo top