Glise

Deja yon Fondasyon Kellogg (Òganizasyon ki) Benefisyè?
Byenvini. Ann kreye chanjman siyifikatif pou timoun yo, fanmi yo ak kominote yo ansanm.

Konsidere nou kòm yon patnè nan travay ou?
Nou akeyi lide ou pou kreye chanjman siyifikatif pou timoun yo, fanmi yo ak kominote yo.

Mete
timoun yo Pwemye

Mete timoun yo Pwemye

liv ikon

Pòch espwa

Malgre kriz politik ak ekonomik konplike lavi chak jou,  Ayiti gen anpil espwa pou lavni li.  Òganizasyon lokalman ki ap dirije yo ap kondwi chanjman nan edikasyon, sante ak ekonomi riral nan fason ki pral dire pou jenerasyon. aprann plis sou #PocketsOfHope – yon nouvo kanpay ki vize a elaji envestisman nan inisyativ ayisyen ki ap dirije bati yon fò, yon avni ki ekitab pou Ayiti.

Kopi lidè ECT Ayiti Pòch Espwa (770 × 578 px)

Dènye a

Sistèm fè travay pou chak timoun, chak fanmi, chak kominote

Eksplore nou an 2022 rapò anyèl yo wè ki jan WKKF benefisye yo chanje sistèm ak enstitisyon pa dirije ak ekite rasyal ak richès.

Woulo top