konfidansyalite nòt politik

Dat efektif: 1ye mas 2021

1. Entwodiksyon

Fondasyon W.K. Kellogg ("WKKF" oswa "nou") se yon fondasyon prive endepandan, ki pa Peye-pwofi ki travay ak kominote yo kreye kondisyon pou vilnerab timoun yo pou yo ka reyalize tout potansyèl yo nan lekòl, travay ak lavi.

Pou sipò ak fasilite travay nou an, WKKF ofri Fondasyon W.K. Kellogg pòtay, ki sitiye nan https://wkkf.fluxx.io/ ("abòde pòtay"), ak sit entènèt yo opere pa WKKF ki lye ak sa a nòt politik, ki gen ladan moun ki sitiye nan https://www.wkkf.org/, https://everychildthrives.com/, https://www.ExpandingEquity.com ak http://www.racialequityresourceguide.org / , sof si sit entènèt la endike ke yon lòt vi prive nòt politik aplike (kolektivman, "sit entènèt WKKF", ak ansanm ak WKKF la pòtay, "Aplikasyon entènèt WKKF yo"). Vi prive sa a nòt politik ("konfidansyalite nòt politik") eksplike ki enfòmasyon pèsonèl WKKF kolekte nan men ou atravè Aplikasyon entènèt WKKF ak kijan nou itilize ak divilgasyon enfòmasyon pèsonèl. " Enfòmasyon pèsonèl" mwayen done ki gen rapò ak ou nan ki ou ka idantifye, tankou non ou, adrès ou, imèl adrès ak nimewo telefòn. Enfòmasyon pèsonèl pa gen ladan enfòmasyon konsènan òganizasyon w lan ki pa espesifik pou yon moun, tankou revni anyèl òganizasyon w lan oswa bidjè.

Lè ou vizite oswa lè l sèvi avèk Aplikasyon pou entènèt WKKF, pa kouri dèyè oswa resevwa yon sibvansyon, envestisman ki gen rapò ak pwogram oswa kontra nan men nou, oswa pa otreman bay Enfòmasyon Pèsonèl ban nou, ou konsanti nan koleksyon WKKF a, itilize, ak pataje enfòmasyon yo jan sa dekri nan vi prive sa a nòt politik. Anplis de sa, vi prive sa a nòt politik se yo dwe li ansanm ak, epi fòme yon pati nan, nenpòt tèm itilizasyon ki aplikab nan yon Aplikasyon entènèt WKKF.

2. Ki enfòmasyon pèsonèl nou kolekte?

Nou ka kolekte Enfòmasyon Pèsonèl sa yo lè ou vizite oswa itilize aplikasyon pou entènèt WKKF yo.

A. Enfòmasyon pèsonèl ou bay nou

WKKF ka kolekte Enfòmasyon Pèsonèl dirèkteman nan men ou. Sa ka rive nan plizyè fason:

 • Enskri pou yon Kont. Ou ka ban nou enfòmasyon pèsonèl lè ou enskri pou yon kont sou WKKF la pòtay oswa yon lòt aplikasyon entènèt WKKF. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan, men se pa sa sèlman, non ou, afilyasyon òganizasyon, adrès postal, nimewo telefòn, imèl adrès, non itilizatè, modpas, ak lang pi pito.
 • Pouswiv oswa Resevwa yon sibvansyon, Envestisman pwogram oswa kontra. Ou ka ban nou Enfòmasyon Pèsonèl lè ou eksplore, pouswiv oswa resevwa yon sibvansyon, envestisman ki gen rapò ak pwogram oswa kontra. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan, men se pa sa sèlman, non w, tit, òganizasyon, adrès postal, nimewo telefòn, mobil Nimewo imèl adrès, ak nimewo ID taks.
 • Enskri pou Kominikasyon. Ou ka ban nou enfòmasyon pèsonèl lè ou enskri pou kominikasyon ki soti nan WKKF. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan, men se pa sa sèlman, non ou, konpayi oswa afilyasyon òganizasyon, adrès postal, imèl adrès, ak nimewo telefòn.
 • Telechaje Resous. Ou ka ban nou Enfòmasyon Pèsonèl lè ou demann pou resevwa oswa telechaje piblikasyon oswa lòt resous atravè Aplikasyon pou entènèt WKKF yo. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan, men se pa sa sèlman, non ou, konpayi oswa afilyasyon òganizasyon, adrès postal, imèl adrès, ak nimewo telefòn.
 • Enskri pou Evènman.  Ou ka ban nou enfòmasyon pèsonèl lè ou enskri pou evènman nou yo, tankou atelye travay, konferans, ak vebinèr, swa nan aplikasyon pou entènèt WKKF, atravè founisè sèvis nou yo, oswa offline. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan non ou, konpayi oswa afilyasyon òganizasyon, adrès postal, imèl adrès, ak nimewo telefòn.
 • Kontakte nou.  Ou ka ban nou Enfòmasyon Pèsonèl lè ou kontakte nou dirèkteman ak kesyon ou oswa kòmantè.
 • Aplike pou yon Jòb.  Ou ka ban nou enfòmasyon pèsonèl lè ou aplike pou travay avèk nou atravè sit entènèt WKKF nou yo.

B. Enfòmasyon kolekte nan Twazyèm Pati

WKKF kapab tou kolekte enfòmasyon ki soti nan sèten tyès pati, tankou Guidestar. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan enfòmasyon konsènan òganizasyon w lan (egzanp, misyon li) ak Enfòmasyon Pèsonèl limite (egzanp, non egzekitif òganizasyon w lan (pa egzanp, non egzekitif òganizasyon w lan. direktè).

C. Enfòmasyon otomatikman kolekte pa WKKF

Si ou vizite aplikasyon pou entènèt WKKF yo, WKKF ka otomatikman kolekte sèten enfòmasyon nan aparèy ou an, tankou bagay sa yo:

 • Kalite aparèy ou an;
 • Adrès IP ou;
 • L 'ou ak aktivite sou aplikasyon pou entènèt WKKF yo (tankou paj ou vizite yo);
 • Done jeyografik ak demografik; E
 • Kantite tan ou pase nan Pòtal WKKF la.

Enfòmasyon sa a ka kolekte otomatikman lè l sèvi avèk bonbon oswa Jounal dosye. Done otomatik sa a itilize pou administrasyon aplikasyon pou entènèt WKKF, pou analiz estatistik, pou kontwole itilizasyon an oswa pèfòmans nan aplikasyon pou entènèt WKKF, ak asire ke kontni an sou aplikasyon pou entènèt WKKF prezante nan fason ki pi efikas pou vizitè nou yo ak itilizatè yo.

3. Kijan nou itilize enfòmasyon pèsonèl nou?

Nou ka itilize Enfòmasyon Pèsonèl ou pou rezon sa yo:

 • pou administre epi bay Aplikasyon pou entènèt WKKF yo;
 • devlope, pwoblèm ak administre sibvansyon WKKF, envestisman ki gen rapò ak pwogram, ak kontra;
 • pou kontakte ou nan repons pou kesyon ou yo, kòmantè ak sijesyon;
 • bay lòt kominikasyon WKKF;
 • pou bay aksè nan piblikasyon WKKF oswa lòt resous;
 • òganize ak jere evènman nou yo;
 • administre ak enfòme pwogram nou an strateji yo e charitab aktivite;
 • pou jere operasyon nou yo, ki gen ladan fè kontablite, odit, ak lòt fonksyon entèn;
 • pou akonpli objektif ou te bay enfòmasyon an;
 • konfòme li avèk lwa ak kondisyon regilasyon, oswa jan gouvènman an mande oswa otorite regilasyon;
 • an koneksyon avèk litij annatant;
 • pou detekte ensidan sekirite, pwoteje kont move, twonpe, fo oswa aktivite ilegal, epi pouswiv moun ki responsab sa yo pou aktivite sa a;
 • pou pwoteje ak defann dwa oswa pwopriyete WKKF;
 • pou amelyore aplikasyon pou entènèt WKKF yo ak pwosesis ki gen rapò ak WKKF a, epi ede WKKF konprann kijan itilizatè yo ap itilize aplikasyon pou entènèt WKKF yo epi kominike avèk WKKF; 
 • an koneksyon avèk yon fizyon, divestisite, akizisyon, restriktirasyon, reòganizasyon, yap divòse, oswa lòt vann oswa transfere kèk oswa tout pwopriyete/byen, kit se yon enkyetid ki pral enkyete oswa kòm yon pati nan fayit, likidasyon, oswa pwosedi menm jan an, nan ki Enfòmasyon Pèsonèl ki te fèt pa nou se nan mitan pwopriyete/byen transfere; E
 • pou swiv ak rezon analytics ki dekri nan "Twazyèm Pati Analytics Founisè" ki anba a.

4. Kijan nou pataje enfòmasyon pèsonèl? 

Nou ka pataje Enfòmasyon Pèsonèl ou avèk twazyèm pati sa yo:

 • ak founisè sèvis nou yo ki òganize Aplikasyon pou entènèt WKKF yo, tankou Flux Labs Inc.;
 • ak founisè lòt founisè nou yo, konsiltan ak founisè sèvis ki bay sèvis sou non nou, tankou tradiktè, evalyatè, founisè platfòm teknoloji ak founisè done hosting; E
 • avèk twazyèm pati an koneksyon avèk itilizasyon yo ki dekri nan Seksyon 3 pi wo a, tankou ak gouvènman an oswa otorite regilasyon yo nan lòd yo konfòme yo avèk lwa yo.

Anplis de sa, an koneksyon avèk sibvansyon ak envestisman ki gen rapò ak pwogram ke nou prim, nou ka pataje enfòmasyon òganizasyon ou an jeneralman sou sit entènèt WKKF nou yo, tankou nan yon pwofil konsènan òganizasyon w lan ak misyon li, nan rapò anyèl nou an, ak nan lòt piblikasyon yo.
WKKF pa vann Enfòmasyon Pèsonèl ou pataje avèk nou nan nenpòt twazyèm pati pou pwòp rezon maketing yo epi sèlman pataje Enfòmasyon Pèsonèl ou ak twazyèm pati jan sa dekri nan vi prive sa a nòt politik.

5. imèl Kominikasyon

Si ou te siyen pou resevwa bildwit oswa lòt kominikasyon ki soti nan WKKF, ou ka, nan nenpòt ki lè, enfòme nou ke ou pa vle WKKF voye ba ou kominikasyon sa yo pa chwazi lè l sèvi avèk lyen ki nan pati anba a nan chak imèl. Apre ou fin chwazi, ou pa pral resevwa kominikasyon nan lis la adrès kote ou te chwazi soti; sepandan, ou ka toujou resevwa tranzaksyon oswa lòt kominikasyon nan men nou (pa, kominikasyon konsènan yon sibvansyon, envestisman ki gen rapò ak pwogram oswa kontra).

6. Revize ak Koreksyon Enfòmasyon Pèsonèl

Ou ka revize, korije, ak mete ajou sèten Enfòmasyon Pèsonèl lè ou kontakte nou nan seksyon "Kontakte nou" anba a. 

7. Pwoteje Enfòmasyon ou yo

WKKF gen sousi pou sekirite Enfòmasyon Pèsonèl ou. Sepandan, entènèt la se yon machin kominikasyon mondyal ouvè a menas, viris, ak verite nan menas, ak enstriksyon nan men lòt moun. Pou rezon sa a, WKKF pa ka pwomès, epi ou pa ta dwe atann, ke nou yo pral kapab pwoteje Enfòmasyon Pèsonèl ou nan tout tan ak nan tout sikonstans. WKKF pa ka garanti sekirite ak vi prive nan transmisyon atravè entènèt la, epi nou pa pral responsab pou nenpòt mank de sekirite ki gen rapò ak aplikasyon pou entènèt WKKF oswa nenpòt ki lòt kominikasyon sou entènèt la. Nan limit maksimòm ki pèmèt pa lwa ki aplikab, WKKF pa dwe responsab pou nenpòt domaj ki soti nan nenpòt pèt vi prive oswa sekirite ki rive an koneksyon avèk nenpòt kominikasyon sa yo. 

8. Twazyèm Pati Founisè Analytics

Yon. Pa swiv divilgasyon

Sèten navigatè entènèt ka bay yon opsyon pa ki ou ka mande navigatè ou a enfòme sit entènèt ou vizite ke ou pa vle aktivite swiv pa bonbon oswa lòt idantifyan ki pèsistan, souvan yo rele "Pa swiv siyal yo." Aplikasyon pou entènèt WKKF aktyèlman pa reponn a siyal swiv.

B. Twazyèm Pati Founisè Analytics; Google Analytics; Kissetrik

Nou travay avèk founisè sèvis twazyèm pati analytics, ki gen ladan men pa limite a Google Analytics ak Kissetrics, ede nou pi byen konprann ki jan itilizatè nou yo itilize aplikasyon pou entènèt WKKF. Kòm yon rezilta, twazyèm pati sa yo ka kolekte sèten enfòmasyon nan men ou sou entènèt ou aktivite sou tan ak atravè sit entènèt diferan lè ou itilize aplikasyon pou entènèt WKKF. 

Nou itilize Google Analytics pou aprann plis sou kalite itilizatè ki vizite aplikasyon pou entènèt WKKF yo epi ede amelyore Aplikasyon pou entènèt WKKF yo. Google Analytics bay nou ak sèten done konsènan demografik yo nan itilizatè yo ki vizite aplikasyon pou entènèt WKKF ak aktivite sou aplikasyon pou entènèt WKKF yo. Pou bay sèvis sa a, Google Analytics ka kolekte sèten enfòmasyon sou ou nan òdinatè ou, ki gen ladan men pa limite a: enfòmasyon konsènan vizit ou (tankou paj ou vizite ak longè vizit ou an), enfòmasyon sou aparèy ou an (tankou adrès IP ou), ki jan ou te rive nan sit entènèt la, ak lòt enfòmasyon sou ou. Ou kapab aprann plis sou Google Analytics ak ki jan li kolekte ak done pwosesis (ki gen ladan ki jan yo kontwole enfòmasyon yo voye nan Google) lè ou vizite:www.google.com/policies/privacy/patnè yo/

Ou ka patisipe-soti nan Google Analytics lè l sèvi avèk Analytics Google patisipe-soti-soti-sou, ki disponib nan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Nou itilize Kissmetrics, yon zouti angajman kliyan, pou aprann plis sou karakteristik ou ak aktivite sou aplikasyon pou entènèt WKKF yo. Kissetrics itilize bonbon ak lòt Swiv teknoloji pou kolekte sèten enfòmasyon sou ou, ki gen ladan men pa limite a: si ou se yon vizitè premye fwa nan aplikasyon pou entènèt WKKF, si w ap retounen nan aplikasyon pou entènèt WKKF, ak lè ou dènye vizite aplikasyon pou entènèt WKKF yo. Enfòmasyon ki te pwodwi pa Kissetrics yo pral transmèt bay Kissetrics epi yo pral sijè a sou enfòmasyon prive li yo nòt politik. Ou kapab aprann plis sou Kissetrics ak ki jan li kolekte ak pwosesis done pa vizite: https://www.kissmetrics.io/privacy/. Pou patisipe-soti nan swiv pa Kissetrics, tanpri itilize karakteristik opt-soti li yo ki disponib nan https://www.kissmetrics.io/privacy/.

9. Sit entènèt Twazyèm Pati

Aplikasyon pou entènèt WKKF yo ka gen ladan lyen ki mennen nan sit entènèt twazyèm pati. Pa aksè ak / oswa lè l sèvi avèk yon sit entènèt twazyèm pati lye, ou ka divilgasyon Enfòmasyon Pèsonèl ou nan sit entènèt sa yo lye. Se poutèt sa, ou ta dwe ak anpil atansyon revize règleman sou sou konfidansyalite sa yo lòt sit entènèt. Si ou pa alèz ak règleman yo nan yon sit entènèt lye, ou pa ta dwe jwenn aksè ak / oswa itilize sit entènèt sa a. WKKF pa responsab pou règleman yo (vi prive oswa otreman) oswa kontni an, sèvis oswa pwodwi yo ofri nan nenpòt sit entènèt twazyèm pati. Se sèlman responsablite ou pou revize vi prive a nòt politik E lòt Règleman sou sit entènèt twazyèm pati konfime ke ou konprann epi dakò ak règleman yo.

10. Esklizyon 

Si ou pa abite Ozetazini epi w ap itilize aplikasyon pou entènèt WKKF yo, oswa si w ap pouswiv yon sibvansyon, envestisman ki gen rapò ak pwogram oswa kontra avèk nou, oswa si ou bay Enfòmasyon Pèsonèl ban nou, li ka transfere nan ak/oswa trete sou òdinatè nan peyi Etazini ak lòt Peyi. Pwoteksyon done ak lwa sou vi prive sa yo lòt peyi yo, ki gen ladan peyi Etazini, ka pa peye ou menm nivo pwoteksyon tankou moun ki nan pwòp peyi ou. Pa bay Enfòmasyon Pèsonèl ou ban nou si ou pa vle enfòmasyon sa yo transfere ak/ oswa trete andeyò peyi ou, oswa si lwa yo nan peyi ou mete restriksyon sou kalite transfè sa yo. Yo pral okipe dispozisyon pèsonèl ou pou nou dapre vi prive sa a nòt politik. Pa kominike avèk WKKF, vizite Aplikasyon pou entènèt WKKF yo, pouswiv oswa resevwa yon sibvansyon, envestisman ki gen rapò ak pwogram oswa kontra avèk nou, oswa pa otreman bay Enfòmasyon Pèsonèl ban nou, ou dakò ak kondisyon vi prive sa a nòt politik epi yo konsantman nan transfè a, depo, ak pwosesis enfòmasyon pèsonèl ou nan ak nan enstalasyon ki sitiye nan peyi Etazini ak lòt kote etablisman yo chwazi pa WKKF.

11. timoun yo Anba 16

Nou pa chèche kolekte, ni nou pa kolekte enfòmasyon ki soti nan timoun yo anba laj 16 an. Si yon timoun ban nou Enfòmasyon Pèsonèl, yon paran oswa yon responsab timoun sa a ka kontakte nou pou nou gen enfòmasyon ki efase nan dosye nou yo. Pou fè sa, kontakte WKKF nan enfòmasyon yo bay anba a nan seksyon "Kontakte nou" an.

12. lòt Divilgasyon

Pou chak kondisyon transparans nan règ final pwoteksyon, dosye yo machin lizib (MRFs) pou plan sante gwoup la (yo) ki asosye ak Fondasyon W.K. Kellogg ou ka jwenn nan www.meritain.com.

13. Kontakte nou

Pou kesyon konsènan vi prive sa a nòt politik, oswa mete ajou oswa chanje nenpòt nan Enfòmasyon Pèsonèl ke WKKF gen sou ou, tanpri kontakte nou nan:
Pa Lapòs Lapòs:
Biwo Konsèy Jeneral
Fondasyon W.K. Kellogg
Youn Michigan Avenue East
Batay Creek, MI 49017

Pa E-mail: legal@wkkf.org

Pa Telefòn: 269-968-1611

14. Mizajou sou vi prive nòt politik

Detanzantan, nou ka mete ajou vi prive sa a nòt politik. Si nou fè sa, nou pral note tou pre tèt la nan paj sa a dat la ke nenpòt chanjman yo te fè ak / oswa lè yo vin efikas. Ou kontinye itilize aplikasyon pou entènèt WKKF yo apre dat efikas yon chanjman nan vi prive sa a nòt politik siyifi akseptasyon ou nan akò ou nan kondisyon ki nan vi prive revize a nòt politik. WKKF ankouraje w regilyèman revize vi prive sa a nòt politik Se konsa ke ou rete mete ajou kòm nan nenpòt ki chanjman.

DWA PWOTEKSYON DONE ENTÈNASYONAL

Lwa plizyè peyi, ki gen ladan ak moun ki nan Wayòm Ini a ak Inyon Ewopeyen an, sibvansyon rezidan yo adisyonèl konsènan itilizasyon done pèsonèl yo jan sa defini anba lwa sa yo.  Seksyon sa yo bay plis enfòmasyon konsènan itilizasyon WKKF a nan done pèsonèl nan sèten rezidan entènasyonal ak sèten nan dwa moun sa yo, ki pral varye pa peyi, ki gen rapò ak done yo kote lwa sa yo aplike.   

Baz legal ak rezon pou Pwosesis Done.

Nou sèlman trete done pèsonèl ou lè nou gen yon baz legal pou fè sa, jan yo rekonèt pa lwa yo nan peyi a nan rezidans ou. Espesyalman, nou pral sèlman trete done pèsonèl ou kote omwen youn nan sa yo aplike: 

 • Ki kote itilizasyon done pèsonèl ou senesesè yo fè yon kontra oswa kontra ke ou se yon pati nan, oswa pran etap ke ou demann anvan ou antre nan yon kontra. Pa egzanp, fasilite konsiderasyon an, administrasyon an oswa ekzekisyon de yon sibvansyon oswa akò masèy; 
 • Ki kote itilizasyon nou nan done pèsonèl ou se nan enterè lejitim nou an oswa enterè yo lejitim nan òganizasyon an ak ki nou te pataje done pèsonèl ou epi nou te fè asire w ke done pèsonèl ou, ak dwa ou nan relasyon ak enfòmasyon sa yo, yo pwoteje.  Pou egzanp, koresponn ak ou konsènan pwogram aktyèl oswa nan lavni WKKF ak opòtinite an koneksyon avèk relasyon anvan ou oswa kontinyèl ak WKKF;
 • Ki kote nou kwè li nesesè yo sèvi ak done pèsonèl ou konfòme li avèk yon obligasyon legal oswa regilasyon.
 • Nan sikonstans limite kote nou kwè li nesesè pou pwoteje sekirite yon moun oswa enterè enpòtan; 
 • Nan sèten sikonstans, nou ka bezwen sèvi ak done pèsonèl ou pou rezon ki nan enterè piblik la; E
 • Kote nou gen konsantman ou. Nou pral konte sou konsantman ou, pou egzanp, yo sèvi ak done pèsonèl ou pou maketing ba ou pa imèl ak mesaj tèks. Ki kote nou konte sou konsantman yo sèvi ak done pèsonèl ou, ou gen dwa retire ki konsantman nan nenpòt ki lè. Tanpri gade seksyon 'dwa ou' nan avi sa a pou plis detay.

Otomatik Pran desizyon ak Pwofil.

Nou pa pran desizyon otomatik sou ou oswa angaje yo nan pwofil done.  

Kondisyon Enfòmasyon pèsonèl.

Ou pa oblije bay okenn done pèsonèl nan WKKF. Pou aplike pou finansman, bay sèvis, aplike pou travay, oswa otreman angaje ak WKKF, ou ka oblije bay sèten done pèsonèl.  Pandan nenpòt enskripsyon obligatwa pou sèvis nou yo oswa pwodwi yo, yo pral ba ou enfòmasyon konsènan ki eleman done yo obligatwa.

Dwa ou yo.

Ou gen chwa konsènan ki jan nou itilize done pèsonèl ou.  Tou depan de peyi ou nan rezidans, ou ka gen dwa youn oswa plis nan sa ki annapre yo.  Kòm yon prediksyon pou egzèse dwa sa yo, nou dwe resevwa yon verifye demann nan ou demontre ou abite nan yon jirisdiksyon akòde ou dwa sa yo anba lwa peyi ou aplikab.     

 • Dwa pou jwenn aksè: Dwa pou demann kopi done pèsonèl ou.  Nou ka peye ou yon frè minè pou sèvis sa a.
 • Dwa pou restriksyon: Dwa pou demann ke nou korije nenpòt done pèsonèl ke ou kwè se pa kòrèk.  Ou gen dwa tou pou demann ke nou konplete enfòmasyon ke ou kwè se enkonplè.
 • Dwa pou efase: Dwa pou demann ke nou efase done pèsonèl ou anba sèten kondisyon.
 • Dwa pou objè a tretman: Dwa pou objè a pwosesis nou an nan done pèsonèl ou, anba sèten kondisyon.
 • Dwa pou done pò: Dwa pou demann ke nou transfere done pèsonèl nou te ranmase nan yon lòt òganizasyon, oswa dirèkteman ba ou, nan sèten kondisyon.
 • Dwa pou patisipe oswa limite pwosesis: Dwa pou demann ke nou sispann trete sèten nan done pèsonèl ou an antye oswa an pati, pou rezon espesifye nan limit ki nesesè yo anba lwa ki aplikab.
 • Dwa pou nou pa sijè a pran desizyon otomatik: Dwa pou demann ke nou pa itilize done pèsonèl ou pou bi pou yo génération desizyon otomatik oswa Des endividyèl ki gen yon enpak legal sou ou.
 • Dwa Opt-nan: Sijè a sèten eksepsyon, si ou se yon rezidan nan sèten peyi, ki gen ladan Ajantin, Ostrali, Kanada, Kolonbi, Lafrik di sid, oswa nenpòt peyi nan Wayòm Ini a oswa Inyon Ewopeyen an, nou dwe gen konsantman ou nan pwosesis done sansib sou ou (jan sa defini nan lejislasyon sou vi prive peyi ou).  

Nan sèten ka, nou ka resevwa done pèsonèl ou soti nan twazyèm pati.  Si WKKF ap trete done pèsonèl ou kòm yon processeor done, nou pral al gade ou nan kontwolè a done pou asistans ak demann sa yo.  Nou sipò kontwolè done nou yo ak reponn a demann ki nesesè pa lalwa.

Ou kapab tou an bès kominikasyon maketing nou yo oswa mande nou revoke konsantman ou pou koleksyon done.

Pou fè egzèsis dwa sa yo, tanpri kontakte nou atravè imèl legal@wkkf.org oswa ekri adrès ki anwo a.  Remake byen ke pou pwoteksyon ou, nou ka bezwen verifye idantite w anvan nou ka trete demann.

Si ou kwè ke nou te vyole lwa aplikab nan pwosesis nou an nan done pèsonèl ou, tanpri kontakte nou pa imèl nan legal@wkkf.oswag, pa telefòn nan 269-968-1611, oswa kontakte yon otorite sipèvizè.

Done Retansyon.

Done pèsonèl ou yo pral kenbe pou osi lontan ke enfòmasyon ki nesesè pou rezon ki fikse anwo a ak pou nenpòt ki peryòd adisyonèl ki ka obligatwa oswa pèmèt pa lalwa. Peryòd retansyon an depann de objektif la (yo) pou ki done yo te ranmase, ki jan li itilize, ak lwa ki aplikab. Ou kapab demann ke nou efase done pèsonèl ou pa kontakte nou atravè imèl nan legal@wkkf.org oswa ekri nou nan adrès ki anwo a. Si nou pa gen yon baz legal pou kenbe enfòmasyon ou yo, nou pral efase li jan lwa ki aplikab la mande.

CHANJMAN NAN ETA VI PRIVE NOU YO T

Se pa nou nòt politik afiche nenpòt chanjman nou fè nan deklarasyon vi prive nou an sou sit nou an.  Si nou fè chanjman materyèl sou ki jan nou trete enfòmasyon pèsonèl itilizatè nou yo ', nou pral fè w konnen pa imèl pou primè imèl adrès ki espesifye nan kont ou oswa atravè yon avi sou paj lakay sit la. Dat deklarasyon vi prive a te fèt efikas nan tèt paj la. Ou responsab pou asire nou gen yon ajou aktif ak delivre imèl adrès pou ou, ak pou detanzantan vizite sit nou an ak deklarasyon vi prive sa a yo tcheke pou nenpòt ki chanjman. Ou kontinye itilize aplikasyon pou entènèt WKKF oswa nenpòt pwodwi, sèvis, oswa solisyon apre afiche chanjman yo konstitye akseptasyon ou nan chanjman sa yo.

KONTAKTE NOU

Si ou gen kesyon konsènan deklarasyon vi prive sa a oswa pratik vi prive done nou yo, oswa si ou kwè nou ka vyole lwa ki aplikab, tanpri kontakte nou pa legal@wkkf.org oswa pa telefòn nan 269-968-1611.

Woulo top