Kay > Travay > Lis travay

Vis Prezidan pou Transfòmasyon & Efikasite Òganizasyonèl ki asiyen nan batay Creek, MI (katye jeneral)/ Hybrid opsyon

Responsab pou pwosesis biznis rejenerasyon, amelyorasyon bon jan kalite ak òganizasyonèl pèfòmans inisyativ nan fondasyon an. Angaje anplwaye fondasyon òganizasyon an lajè nan estratejik la devlopman ak jesyon kontinyèl nan nouvo bon jan kalite ak pwogram amelyorasyon pwosesis ak pwotokòl. Bay lidèchip pou jesyon chanjman, sèvis konsèvasyon ak sibvansyon ak kontra fonksyon. Epi tou lidè yon ekip pwogrammatik ki responsab pou ekite rasyal/kominote angajman ak sektè solid Sibvansyonman.

Edikasyon/ Eksperyans:

 • Diplòm Bachelor nan administrasyon biznis, jesyon, oswa lòt jaden ki enpòtan pou responsablite yo mande; metriz pi pito.
 • Minimòm de 10 ane eksperyans travay oswa ekivalan nan jaden ki gen rapò ak responsablite asiyen.
 • Minimòm eksperyans travay 5 ane 'oswa jere ekivalan ak dirijan ekip yo.
 • Distenge nan jaden ki gen rapò ak efikasite òganizasyonèl ak pwosesis amelyorasyon.
 • Eksperyans ak inisyativ amelyorasyon pwosesis (mèg / sis sigma oswa lòt).
 • Bileng dezirab, patikilyèman panyòl.
 • Eksperyans nan sektè a filantwopik filantwopik fòtman vle.
 • Eksperyans ak inisyativ amelyorasyon pwosesis (mèg / sis sigma oswa lòt).
 • Eksperyans siksè k ap travay kòm yon pati nan yon ekip miltidisiplinè ak travay efektivman ak moun ki soti nan Lidèchip ki divèsifye orijin kiltirèl, sosyal ak etnik.

Lòt Info

 • Panse estratejik ak lidèchip: jere ak modèl vizyon òganizasyonèl, strateji, valè, objektivite ak kilti.
 • Egzekite ak jere strateji: kondwi rezilta nan reyalizasyon siksè nan fen ak evite limit egzekitif yo.
 • Devlope kapital imen: bay pouvwa, antrenè ak devlope moun, modèl ajil pratik ak demontre WKKF la angajman ale ekite rasyal, kominote angajman ak lidèchip.
 • Kominikasyon: angaje anplwaye WKKF ak konstitiyan ekstèn, delivre alè, ki konsistan, aliyen, kominikasyon natif natal nan tout nivo.
 • Kondwi inovasyon: delivre insight endistri ak ankouraje kontinyèl aprantisaj ak amelyorasyon.

Telechaje pozisyon an

Kijan pou Aplike

DAT LIMIT APLIKASYON: Revize materyèl aplikan yo ap kòmanse imedyatman epi yo kontinye jiskaske kandida finalis yo te idantifye.

APLIKASYON / NOMINASYON PWOSESIS: Rechèch sa a ke yo te jere pa Raines Entènasyonal. Tanpri aplikasyon pou dirije, nominasyon, ak kesyon nan WKKFRecruitmentTeam@rainesinternational.com

Fondasyon W.K. Kellogg se yon opòtinite ekitab Anplwayè.

Mete timoun yo Pwemye

Woulo top