Kay > Travay > Lis travay

ofisye pwogram Depi sekirite ekonomik fanmi an ak agrandisman Ekite ki asiyen nan Batay Creek, MI (katye jeneral)/ Hybrid opsyon

FRÈ YO ofisye pwogram pwal travay nan patenarya ak kòlèg li yo atravè fondasyon an, filantwopi, ak jaden an envesti nan opòtinite pou avanse mobilite ekonomik ak sekirite ekonomik pou fanmi k ap travay. Ofisye Pwogram WKKF yo responsab pou idantifye ak ankouraje opòtinite pou ki afekte pozitif nòt politik ak sistèm chanje ak egzekite envestisman ak patenarya ki aliyen ak priyorite estratejik fondasyon an. ofisye pwogram pral tou bay lidèchip an jeneral pou elaji ak ranfòse angajman fondasyon an ak sektè prive a, konsantre sou ede echèl pwogram nan Elaji ekite, grandi rezo li yo nan konpayi yo, ak elaji rive yo ak enfliyans. Yo pral travay kole kole ak anplwaye pwogramasyon sou ekip nasyonal la ak nan kote priyorite fondasyon an pou asire entegrasyon ak kowòdinasyon sektè prive, agrandi ekite, ak efò FES.

Edikasyon/ Eksperyans:

 

  • Degre Bachelor a nan yon jaden ki enpòtan nan pwoblèm zòn obligatwa ak yon diplòm avanse pi pito.
  • Eksperyans travay 5-7 ane 'nan jaden (yo) ki enpòtan yo asiyen responsablite ak eksperyans 10 + ane 'pi pito ansanm ak rezo fò ak kontak.
  • Track dosye nan avèk siksè devlope ak dirijan inisyativ ak lòt moun nan òganizasyon trè kolaborasyon ak ekip kwa-fonksyonèl.
  • Demontre siksè ki mennen ak kondwi pwojè ak kanpay ki gen yon enpak mezirab.
  • Rezo fò, ak kapasite nan egzekite patenarya ak bati konsansis ki pon diferans ak objektif aliman.
  • Ability yo travay efektivman sou pwoblèm ekite ak moun ki soti nan Lidèchip ki divèsifye orijin.

Lòt Info

  • Pwogram Chanjman Sistèm Chanjman rezime: Ekip nasyonal Sistèm Nasyonal la konsantre sou avanse sistemik ak nòt politik chanje efò pou ankouraje pwospere timoun yo, fanmi k ap travay, ak Kominote ki ekitab. Fondasyon an te fè yon angajman sistematik Sibvansyonman e te panse lidèchip nan sekirite ekonomik fanmi anBonè anfans edikasyon, ak manje, sante, ak byennèt ki avanse vizyon yon avni kote chak timoun boujonnen.
  • sekirite ekonomik fanmi an Pwogram rezime: Objektif WKKF la sekirite ekonomik fanmi an travay se ogmante, sipleman, pwoteje, ak grandi revni ak richès nan paran ki pa gen anpil revni pou yo ka bay pi gwo sipò e plis opòtinite pou yo timoun yo. WKKF envesti nan benefis patnè yo kiyès ki chita nan òganizasyon nou an ADN – ekite rasyal, kominote angajman ak lidèchip - epi konsantre sou amelyore aksè travay, bon jan kalite travay, mendèv devlopman, ak antrepriz devlopman pou fanmi k ap travay.
  • Pwogram Ekite rezime: Agrandi ekite se yon kay pwogram nan ekip la Chanjman Sistèm ki ogmante pwogram nou an sekirite ekonomik fanmi an Travay. Konpayi yo nan sektè prive a jwe yon esansyèl wòl nan kreye opòtinite pou moun tout orijin jwenn aksè nan bon jan kalite segondè travay. Atravè pwogram nan Elaji, WKKF bay Divèsite antrepriz, Ekite, ak Enklizyon (DEI) lidè ak aprantisaj, rezo, ak opòtinite aksyon pou ede espas travay transfòme nan kote ki pi ekitab nan opòtinite.

Telechaje pozisyon an.

Kijan pou Aplike

ATANT VWAYAJ: Apeprè 10-25 pousan tan vwayaj obligatwa; varye selon devwa travay yo.

ENFÒMASYON SALÈ: seri salè a se $ 128,800 - $ 177,200. Salè aktyèl kòmanse salè nan kandida yo pral koresponn ak ane, lajè, ak pwofondè nan eksperyans ki enpòtan, edikasyon, sètifikasyon, kalifikasyon, ladrès espesyal, reyalizasyon ak lòt faktè ki enpòtan nan pozisyon an.

APLIKASYON / NOMINASYON PWOSESIS: Fondasyon an ap asosye ak yon antrepriz rechèch egzekitif, Heidrick &lit, ranpli pozisyon sa a. Tanpri soumèt tout nominasyon, kesyon ak / oswa materyèl aplikasyon nan konfyans nan imèl Anba:
WKKFprogramofficer@heidrick.com

Fondasyon W.K. Kellogg se yon opòtinite ekitab Anplwayè.

Mete timoun yo Pwemye

Woulo top