pòtay Regleman pou Itilize

Efektif apati 1ye mas 2021

1. ENTWODIKSYON

Tanpri li sa yo Regleman pou Itilize ak anpil atansyon anvan ou itilize Fondasyon W.K. Kellogg pòtay.

Mèsi pou vizite Fondasyon W.K. Kellogg pòtay ("abòde pòtay"), yon pòtay sit entènèt anime pa Flux Labs Inc. sou non Fondasyon W.K. Kellogg ("WKKF") ki pèmèt ou pouswiv ak jere sibvansyon, envestisman ki gen rapò ak pwogram oswa kontra avèk WKKF. Pa aksè oubyen lè l sèvi avèk WKKF la pòtay, ou dakò yo dwe mare nan tèm ak kondisyon sa yo (sa yo "Regleman pou Itilize"), ki gen ladan diskou yo ak limit nan responsablite ki genyen isit la. Regleman sa yo pou Itilize yo se yon akò legal obligatwa ant ou menm ak WKKF. Si ou pa dakò ak regleman sa yo pou Itilize, ou ka pa itilize WKKF la pòtay.

A. Siyati elektwonik ak Divilgasyon konsantman konsantman

Ou dakò pou itilize dokiman elektwonik ak dosye an koneksyon avèk enskripsyon ou pou WKKF la pòtay ak tout dokiman nan lavni ak dosye an koneksyon avèk WKKF la pòtay-ki gen ladan san limitasyon siyati elektwonik sa a ak avi divilgasyon-e ke itilizasyon sa a satisfè nenpòt kondisyon ke nou ba ou dokiman sa yo ak kontni yo alekri. Si ou pa dakò, pa aksepte kondisyon sa yo pou Itilize. Ou mèt (i) jwenn yon kopi papye nenpòt dokiman oswa dosye, (ii) retire konsantman ou pou itilize dokiman elektwonik ak dosye, oswa (iii) mete enfòmasyon kontak ou, lè l sèvi avèk Asistans soumèt la demann fòm ki disponib nan WKKF la pòtay oubyen lè w rele nou biwo resepsyon a nan 269-969-2329. Pou resevwa oswa jwenn aksè nan dokiman elektwonik ak dosye, ou dwe gen ekipman sa yo ak lojisyèl: (a) yon aparèy ki kapab aksè entènèt la; (b) yon navigatè entènèt ki sipòte nan yon HTML minimòm HTML 4.0 ak 128-ti jan chifreman SSL; ak (c) lojisyèl ki pèmèt ou resevwa ak aksè Portable dokiman Fòma oswa "PDF" dosye. Pou kenbe dokiman ak dosye, aparèy ou an dwe gen kapasite nan download ak magazen dosye PDF. Aksè ou nan paj sa a verifye ke sistèm ou an ak aparèy satisfè resi ki anwo a, aksè, ak kondisyon retansyon.

B. Mizajou nan ak akseptasyon nan tèm itilizasyon

Detanzantan, nou ka mete ajou sa yo Regleman pou Itilize. Si nou fè sa, nou pral note tou pre tèt la nan paj sa a dat la ke nenpòt chanjman yo te fè ak / oswa lè yo vin efikas. Ou ta dwe revize sa yo Regleman pou Itilize sou yon baz regilye, jan yo revize vèsyon yo pral obligatwa sou ou. Ou kontinye itilize WKKF la pòtay apre dat efikas chanjman sa yo nan regleman sa yo nan Itilizasyon ap di nou ke ou dakò ak chanjman sa yo.

2. ITILIZASYON OU NAN WKKF LA PÒTAY

Yon. Kont ou ak Enfòmasyon

Pou itilize WKKF la pòtay, ou dwe enskri pou yon kont sou WKKF la pòtay sit entènèt epi bay enfòmasyon sou tèt ou jan fòm enskripsyon sit la. Kòm yon pati nan enskripsyon an pou WKKF la pòtay, ou dakò pou w byen founi tout kontak ak lòt enfòmasyon WKKF mande yo epi notifye WKKF imedyatman nenpòt chanjman nan enfòmasyon an.

mòk la pòtay fèt pou itilizatè endividyèl. Ki kote plizyè moun ki soti nan menm òganizasyon an itilize WKKF la pòtay, yo chak ta dwe gen pwòp kont pa yo. WKKF rezève dwa pou refize oswa rejte nenpòt demann yo kreye yon kont pou nenpòt oswa ki pa gen okenn rezon nan sèl diskresyon WKKF la. Ou sèlman responsab pou Jounal-nan enfòmasyon pou kont ou. W ap itilize swen rezonab pou w pwoteje konfidansyalite w Jounal-an enfòmasyon pou kont ou, epi ou pa pral pataje Jounal-an enfòmasyon pou kont ou ak nenpòt ki lòt Moun. Ou pral antyèman responsab pou konduit nenpòt moun lè l sèvi avèk WKKF la pòtay Oubyen aksè kont ou lè l sèvi avèk Jounal-nan enfòmasyon.

Ou ka irevokab sibvansyon WKKF yon atravè lemann, pèpetyèl, ki pa san konte, wayote-gratis, konplètman peye-up, asiyen, sublicensable, dwa transfere yo sèvi ak, kopi, piblikman fè ak ekspozisyon, repwodui, distribye, modifye, tradui, retire, analize, ak prepare travay dwa derive nan enfòmasyon an ak lòt kontni ke ou bay an koneksyon avèk itilizasyon ou nan WKKF la pòtay, pou rezon pou bay WKKF la pòtay pou ou, pou konsidere pwopozisyon oswa lòt demann finansman ou ka soumèt, bay sibvansyon, envestisman ki gen rapò ak pwogram oswa kontra pou ou, jere nenpòt sibvansyon sa yo, envestisman ki gen rapò ak pwogram oswa kontra, ak jan otreman dekri nan regleman sa yo pou Itilize ak vi prive WKKF la nòt politik. Ou dakò tou ke WKKF ka pataje nenpòt enfòmasyon ou bay ak twazyèm pati, tankou founisè sèvis nou yo, founisè sèvis, ak evalyasyon E lòt konsiltan, ak jan otreman dekri nan sa yo Regleman pou Itilize ak WKKF la nòt politik.

B. Lisans pou itilize WKKF pòtay

Sijè a konfòmite ou ak sa yo Regleman pou Itilize, WKKF sibvansyon ou yon limite, ki pa san konte, revokab, ki pa asiyen, lisans pèsonèl ak ki pa transfere jwenn aksè epi fè pou sèvi ak WKKF la pòtay sèlman nan bi pouswiv oswa jere sibvansyon, envestisman ki gen rapò ak pwogram oswa kontra. Lisans ki anonse a pa gen ladan okenn itilizasyon reyèl oswa itilizasyon komèsyal oswa itilizasyon dérivés nan WKKF la pòtay oswa sa li yo. mòk la pòtay ak sa li yo, ak nenpòt pòsyon ladan, ka pa repwodui, kopi, kopye, vann, rezoud, vizite, oswa otreman eksplwate pou nenpòt ki rezon komèsyal san konsantman eksprime WKKF alekri.

C. Itilizasyon ou nan WKKF la pòtay

Pa aksè oubyen lè l sèvi avèk WKKF la pòtay, ou dakò ou pa pral sèvi ak WKKF la pòtay nan nenpòt fason ki:

 • se ilegal, menase, vyolan, abizif, rayisab, difamatwa, kalomnye, rebèl, twonpe, fo, tòti, endesan, vulgar, pwofan, obsèn, oswa ki WKKF jije nan diskresyon sèl li yo dwe apwopriye;
 • ka mal WKKF, founisè sèvis li yo, oswa nenpòt lòt Moun;
 • vyole oswa vyole dwa nenpòt lòt moun;
 • pwogrè oswa ap eseye jwenn aksè san otorizasyon nan WKKF la pòtay oswa nenpòt sit entènèt WKKF, òdinatè yo ak rezo nan WKKF oswa nenpòt nan founisè sèvis li yo, oswa done itilizatè WKKF a, oswa ki otreman modifye oswa entèfere ak itilize nan oswa operasyon nan WKKF la pòtay;
 • enpoze yon chaj ki pa rezonab oswa disproporsyonelman gwo chaj sou enfrastrikti founisè sèvis li yo, ki gen ladan men pa limite a transmèt Spam oswa lè l sèvi avèk lòt teknik imèl mas san limit;
 • chanje, domaj oswa efase nenpòt ki kontni ki bay nan WKKF, oswa retire oswa modifye nenpòt copyright oswa lòt avi pwopriyete entelektyèl ki parèt sou WKKF la pòtay;
  modifye, kreye travay dérivés de, oswa kopi nenpòt pòsyon nan kòd la lojisyèl;
 • gen viris òdinatè oswa lòt deranje, domaj oswa dosye danjere oswa pwogram; Oubyen
 • otreman vyole Kondisyon sa yo pou Itilize oswa nenpòt lòt direktiv oswa règleman yo bay nan WKKF.

Anplis de sa, ou reprezante ak manda Sa:

 • enfòmasyon ak lòt kontni ke ou bay lè l sèvi avèk WKKF la pòtay pa vyole, vyole, move konfli oswa otreman konfli ak dwa nenpòt twazyèm pati; konfòm ak tout lokal ki aplikab, eta, pwovensyal, nasyonal ak lòt lwa, règleman ak règleman; epi pa vyole kondisyon sa yo pou Itilize;
 • ou gen dwa pou bay WKKF enfòmasyon ak lòt kontni ke ou bay lè l sèvi avèk WKKF la pòtay;
 • ou pral sèlman bay vrè, enfòmasyon egzat ak konplè sou WKKF la pòtay;
 • ou pa pral imite yon lòt moun oswa mal prezante afilyasyon ou ak yon lòt moun oswa antite, tankou lè l sèvi avèk non itilizatè yon lòt moun, modpas oswa lòt enfòmasyon kont oswa non yon lòt moun, resanblans, imaj oswa foto;
 • ou gen omwen 18 an, oswa laj legal majorite kote ou abite;
 • ou gen tout dwa ak otorite pou itilize WKKF la pòtay epi antre nan regleman sa yo pou Itilize; E
 • alèji pèfòmans de pa ou obligasyon anba regleman sa yo pou Itilize pa pral vyole, konfli ak, oswa rezilta nan yon default anba nenpòt ki lòt akò, ki gen ladan akò konfidansyalite ant oumenm ak twazyèm pati.

3. TWAZYÈM KONTNI; DISKOU YO

Kontni twazyèm-pati

mòk la pòtay gen ladan kontni ki ofri pa twazyèm pati, epi li ka gen ladan tou lyen ki mennen nan sit twazyèm-pati (kolektivman, "Kontni Twazyèm-Pati"). WKKF pa pran responsablite pou nenpòt ki kontni twazyèm-pati. Ou konprann ke WKKF pa gen okenn obligasyon pou, epi jeneralman pa, apwouve oswa kontwole materyèl bay nan twazyèm pati yo nan WKKF la pòtay, ni verifye, fè nenpòt reprezantasyon oswa pran responsablite pou nenpòt sit twazyèm-pati.

Ou konprann ke sit twazyèm-pati ka gen diferan règleman sou vi prive ak tèm ak kondisyon pase WKKF. Ou ta dwe ak anpil atansyon revize sou konfidansyalite a nòt politik ak tèm ak kondisyon chak sit entènèt ou vizite.

NAN OKENN SIKONSTANS YO PRAL WKF DWE RESPONSAB NAN NENPÒT FASON POU NENPÒT KI KONTNI TWAZYÈM-PATI OSWA NENPÒT KI SIT TWAZYÈM-PATI, KI GEN LADAN, MEN PA LIMITE A, RESPONSABLITE POU NENPÒT ERÈ OSWA OMISYON NAN NENPÒT KI KONTNI OSWA POU NENPÒT KI PÈT OSWA DOMAJ NAN NENPÒT KALITE KI FÈT KÒM YON REZILTA NAN ITILIZE NAN NENPÒT KI KONTNI KI AFICHE OSWA OTREMAN TRANSMÈT ATRAVÈ WKF LA PÒTAY.

B. Accuracy nan Done

WKKF pa fè okenn garanti oswa reprezantasyon kòm presizyon, konplè oswa alè nan materyèl yo oswa kontni yo bay kòm yon pati nan WKKF la pòtay. WKKF sipoze pa gen okenn responsablite oswa responsablite pou nenpòt erè oswa omisyon nan WKKF la pòtay. Pa gen garanti, eksprime oswa enplisit, se fè konsènan presizyon, konplè, konplè, legalite, fyab oswa itilite nan nenpòt ki materyèl oswa kontni.

C. Sekirite Kominikasyon

WKKF angaje nan kenbe sekirite a nan done yo ou bay nou epi yo pral pran prekosyon rezonab pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou. Sepandan, toujou gen kèk risk pou transmèt enfòmasyon sou entènèt la. Paske WKKF la pòtay yo bay nan entènèt la, ou dakò ke lè ou itilize WKKF la pòtay, kominikasyon w yo ka entèsepte lòt moun. Pou rezon sa a, WKKF pa ka garanti sekirite a ak vi prive nan transmisyon atravè entènèt la, epi ou dakò ke nou pa pral responsab pou nenpòt mank de sekirite ki gen rapò ak itilize nan WKKF la pòtay pa ou. Ou dakò ke ou pa pral kenbe WKKF responsab pou nenpòt domaj ki soti nan nenpòt ki pèt nan vi prive oswa sekirite ki rive an koneksyon avèk nenpòt kominikasyon sou rezo sa yo.

D. Deklare

MAK LA pòtay YO BAY "KÒM SE," AK WKF: (I) PA FÈ OKENN REPREZANTASYON OSWA GARANTI NAN NENPÒT KALITE, SI WI OU NON EKSPRIME, ENPLISIT (SWA AN REYALITE OSWA PA OPERASYON NAN LALWA) OSWA LEGAL, TANKOU NENPÒT KI PWOBLÈM TOU; (II) EKSPRESEMAN REKLAME TOUT GARANTI ENPLISIT NAN MACHANN, KAPASITE POU YON REZON PATIKILYE, BON JAN KALITE, PRESIZYON, AK tit; AK (III) PA REPREZANTE OSWA manda SA MACHE pòtay ÈSKE OSWA YO PRAL ERÈ-GRATIS, YO PRAL TOUJOU DISPONIB OSWA KI AKSÈ YO PRAL SAN ENTERIPSYON, PRAL SATISFÈ KONDISYON OU YO, OSWA YO PRAL ALÈ OSWA AN SEKIRITE. OU PRAL SÈLMAN RESPONSAB POU NENPÒT DOMAJ KI SOTI NAN ITILIZE NAN WKKF LA pòtay. ITILIZE WKKF LA pòtay SE NAN SÈL RISK OU. WKKF PA FÈ OKENN GARANTI KONFIDANSYALITE OSWA VI PRIVE NAN NENPÒT KOMINIKASYON OSWA ENFÒMASYON KI TRANSMÈT LÈ L SÈVI AVÈK WKKF LA pòtay. Paske kèk eta ak jiridiksyon pa pèmèt limit sou garanti enplisit, limit ki anwo a ka pa aplike pou ou. Nan tèl sa yo evènman, Garanti sa yo limite a peryòd minimòm garanti a pèmèt pa lalwa ki aplikab la. Ni WKKF, nenpòt nan anplwaye li yo oswa kontraktè, ni okenn lòt pati ki enplike nan pwodwi oswa delivre WKKF la pòtay, yo pral responsab pou nenpòt move itilizasyon oswa itilizasyon kòrèk nan WKKF la pòtay.

4. SOU KONFIDANSYALITE

WKKF sou konfidansyalite nòt politik disponib nan https://www.wkkf.org/privacynòt politik. WKKF sou konfidansyalite nòt politik ka chanje de tan zan tan, se konsa revize li ak regilarite ak swen. WKKF sou konfidansyalite nòt politik gouvène kijan enfòmasyon ou bay nan itilize WKKF la pòtay ka kolekte, itilize ak divilgasyon pa WKKF. Lè l sèvi avèk WKKF la pòtay, ou bay konsantman nan koleksyon sa a, itilize ak divilgasyon pa WKKF.

5. SOUMÈT FIDBAK

Si ou soumèt yon kòmantè, sijesyon oswa nenpòt lòt materyèl ("Feedback") nan WKKF ki gen rapò ak WKKF la pòtay (eskli nenpòt kontni ilegal), ou la sibvansyon nan WKKF yon ki pa san konte, pèpetyèl, irevokabl, atravè lemann, konplètman peye-up, wayote-gratis, asiyen, sublicensable, dwa transfere ak lisans yo sèvi ak, ekspozisyon, repwodui, modifye ak distribye Fidbak la nan tout oswa an pati, nenpòt kote nan pèpetuite nan nenpòt ak tout medya, si wi ou non pou kont li oswa kòm yon pati nan nenpòt ki materyèl nan nenpòt kalite oswa nati. San limite nenpòt nan sentòm nan, WKKF pral gen dwa pou itilize, kopi, ekspozisyon, fè, distribye, modifye ak re-fòma Feedback nan nenpòt fason ke WKKF ka detèmine. Lè ou soumèt Fiedback, ou reprezante ak manda pou WKKF ke ou gen tout dwa ki nesesè nan ak nan sa yo Fidbak ak tout enfòmasyon li genyen e ke Fidbak sa yo pa vyole nenpòt propriétaires oswa lòt dwa tyès pati oswa ki gen nenpòt enfòmasyon rebèl, torti, oswa otreman enfòmasyon ilegal.

6. PWOPRIYETÈ NAN PWOPRIYETE ENTELEKTYÈL

WKKF ak lisans li yo (ak chak nan siksesè respektif yo ak asiyen) posede copyrights yo, mak sèvis ak dwa abiye komès nan tout materyèl ak kontni parèt sou ak soti nan WKKF la pòtay, men eskli kontni sit sa yo ki bay nan yon lòt twazyèm pati. Ou ka pa repwodui, modifye, kreye travay dérivés de, montre, ankadreman, fè, pibliye, distribye, diminye, transmèt, emisyon oswa sikile nenpòt ki materyèl sa yo oswa kontni nan nenpòt ki twazyèm pati (ki gen ladan montre oswa distribye materyèl la lè l sèvi avèk yon sit entènèt twazyèm pati) san konsantman ekri WKKF a, eksepte yo sèvi ak WKKF la pòtay pou objektif li gen entansyon. WKKF kenbe tout dwa ki pa otreman akòde nan regleman sa yo nan Itilize.

7. LIMITASYON RESPONSABLITE AK ENDEMNI

A. Limitasyon responsablite

OU DAKÒ POU LAGE WKF AK OFISYE LI YO, DIREKTÈ LI YO, ANPLWAYE YO, AJAN AK KONTRAKTÈ NAN NENPÒT AK TOUT REKLAMASYON, RESPONSABLITE AK PÈT AN KONEKSYON AVÈK WKKF LA PÒTAY. OU PLIS DAKÒ KE LAGE SA A PWOLONJE NAN NENPÒT KI PATI REKLAME ANBA OU E KE PA GEN OKENN KONPAYI ASIRANS AP GEN NENPÒT DWA NAN SUBROGATION.

NI WKKF NI OFISYE LI YO, DIREKTÈ YO, ANPLWAYE YO, AJAN OSWA KONTRAKTÈ YO PRAL RESPONSAB POU OU OSWA NENPÒT LÒT PATI POU KONSEKAN, ENDIRÈK, ENDIRÈK, DOMAJ ESPESYAL OSWA PINITIF (KI GEN LADAN SAN LIMITASYON SA YO KI SOTI NAN PWOFI PÈDI, DONE PÈDI OSWA ENTÈRIPSYON BIZNIS) AN KONEKSYON AVÈK WKKF LA PÒTAY, MENM SI WKF OSWA OFISYE LI YO, DIREKTÈ YO, ANPLWAYE YO, AJAN OSWA KONTRAKTÈ YO OKOURAN DE POSIBILITE POU DOMAJ SA YO. LIMIT SA YO APLIKE NAN TOUT REKLAMASYON, KI GEN LADAN, SAN LIMITASYON, REKLAMASYON NAN KONTRA AK TÒTI (TANKOU NEGLIJANS, RESPONSABLITE PWODWI AK RESPONSABLITE STRIK). GEN KÈK ETA KI PA PÈMÈT ESKLIZYON OSWA LIMITASYON DOMAJ ENSIDANTAL OSWA KONSEKAN, SE KONSA LIMIT PATIKILYE SA YO KA PA APLIKE POU OU. SAN LIMITE ANLIY YO, WKKF LA PÒTAY YO BAY "KÒM SE" SAN GARANTI NAN NENPÒT KALITE, SWA EKSPRIME OSWA ENPLISITE, KI GEN LADAN MEN PA LIMITE A, GARANTI YO ENPLISÈT NAN MACHANN, KAPASITE POU YON REZON PATIKILYE, OSWA KI PA VYOLASYON.

B. Indemnity

Ou dakò pou endemni, defann epi kenbe inofansif WKKF soti nan nenpòt reklamasyon ki rive soti nan oswa ki gen rapò ak aksyon ou yo, ki gen ladan men pa limite a itilizasyon ou nan WKKF la pòtay ak nenpòt enfòmasyon ou soumèt, afiche, transmèt, oswa fè disponib atravè WKKF la pòtay; echèk ou pou pwoteje modpas oswa lòt enfòmasyon sou kont; oswa vyolasyon ou nan kondisyon sa yo pou Itilize, vi prive WKKF la nòt politikoswa nenpòt lòt nòt politik referans nan regleman sa yo pou Itilize, nenpòt lwa oswa règleman ki aplikab, oswa dwa nenpòt twazyèm pati.

8. LWA KI APLIKAB

Nenpòt diskisyon ki rive soti nan itilizasyon ou nan WKKF la pòtay yo dwe rezoud dapre lwa Eta Michigan, Etazini nan Amerik la, san yo pa bay efè sou prensip eta sa a nan konfli lwa yo. Tribinal federal ak leta Eta Michigan yo dwe gen eksklizif jirisdiksyon plis pase tout reklamasyon yo.

9. SISPANSYON AK REVOKASYON

A. Sispansyon oswa revokasyon pa WKKF

WKKF ka sispann oswa mete fen nan aksè ou a tout oswa nenpòt pati nan WKKF la pòtay a nenpòt ki lè ak pou nenpòt ki rezon, ki gen ladan pou vyolasyon kondisyon sa yo pou Itilize. Nan evènman de revokasyon, ou pa otorize pou itilize oswa jwenn aksè nan WKKF la pòtay, epi ou pa pral gen okenn responsablite ak WKKF pa gen okenn responsablite kòm yon rezilta nan nenpòt ki sa yo revokasyon. Tout dispozisyon sa yo nan Itilize pou Itilize ki gen rapò ak garanti, endepandans, konfidansyalite obligasyon, dwa pwopriyetè, ak limitasyon responsablite ap rete efikas malgre sa revokasyon.

WKKF rezève dwa pou modifye, mete fen nan epi sispann operasyon an nan WKKF la pòtay san avi oswa responsablite, nan nenpòt ki lè ak pou nenpòt ki oswa ki pa gen okenn rezon nan diskresyon sèl li yo ak absoli.

B. Anile kont ou

Ou ka chwazi anile kont ou a nenpòt ki lè lè ou kontakte WKKF atravè Asistans soumèt la demann fòm ki disponib nan WKKF la pòtay oubyen lè w rele nou biwo resepsyon a nan 269-969-2329. Si ou anile kont ou, enfòmasyon ou yo ki te ranmase atravè WKKF la pòtay ka efase.

10. KONTAKTE NOU

Nenpòt kesyon konsènan kondisyon sa yo pou Itilize yo ta dwe dirije yo bay legal@wkkf.org oswa Biwo Konsèy Jeneral la, Fondasyon W.K. Kellogg, Yon sèl Michigan Avenue East, Batay Creek, MI 49017.

Woulo top