Kay > Nouvèl ak Medya>

Ede nou ranfòse Lekòl riral yo ak kominote yo


Fè kontribisyon ou sou entènèt kounye a!


Yon nouvo ane se tan ki pi bon yo gade tounen nan reyalizasyon yo nan ane pase a epi gade devan plan nou yo pou ane kap vini an. 2005 te enteresan pou konfyans riral la, epi nou espere ke ou pral konsidere fè yon kontribisyon taks sou entènèt pou ede nou kontinye ede lekòl riral yo ak kominote yo jwenn pi bon ansanm.


Ane sa a, nou:  • Te travay avèk 37 lekòl nan dis eta yo devlope pwojè ki angaje elèv yo ak pwofesè nan mond reyèl aprantisaj atravè travay akademik difisil sou kominote pwoblèm. 

  • Te ede òganizasyon sitwayen riral yo nan uit eta devlope epi aplike plan pou kenbe oswa amelyore lekòl yo ak sistèm lekòl yo. 

  • Pibliye twazyèm edisyon poukisa Riral Matters 2005, analiz eta biennial nou an nan kondisyon edikasyon riral yo. Lòt rapò ki pibliye ane sa a gen ladan: Pi bon Pratik Jesyon Fiskal pou Lekòl Riral yo ak bay elèv Riral yo ak yon Edikasyon Kalite Siperyè: Pèspektiv riral la sou konsèp konsèp Edikasyonèl

  • Ede Depatman Edikasyon Arkansas nan mete ann aplikasyon Zòn Renouvèlman Edikasyon Riral Trust la (ERZ) lejislasyon nan tout eta a, ki patnè yo enstitisyon edikasyon siperyè ak yon rezo nan lekòl segondè ki pa gen pèfòmans yo konsantre sou amelyorasyon enstriksyonèl.

  • Kreye www.ruraltorural.org, yon sou entènèt repons nan siklòn Rita ak Katrina pou ankouraje kominote riral yo atravè Amerik la pou ede kominote riral sa yo frape pi di pa tanpèt yo.

Ane sa a te wè anpil siksè, men nou menm tou nou te vin enkyete sou nivo ki ba nan zòn riral yo resevwa nan men medya yo ak ofisyèl piblik yo, patikilyèman jan sa demontre nan nasyonal la repons nan siklòn yo.


Nou bezwen èd ou pou ale sou ofansif la ak tout moun riral yo ak kote nou rele lakay yo edike nasyon an sou posiblite inovatè ak enteresan nan Amerik riral yo. Nou bezwen èd ou pou kontinye lye lekòl riral yo ak kominote yo atravè peyi a nan yon mouvman pou pi gwo opòtinite edikasyonèl, bon jan kalite, ak jistis.


Ane sa a kontribisyon ou pral pèmèt nou kontinye kontak nou ak sipò lekòl ak kominote yo nan rejyon siklòn nan; apwofondi kolaborasyon nou yo ak eta a patnè yo nan yon efò pou amelyore epi sove ti lekòl riral yo; etann nou angajman sivik inisyativ pou yon nimewo k ap grandi nan sit ki pral ankouraje kontribisyon elèv yo nan kominote yo atravè patenarya jèn adilt; patwone, ansanm ak Pwojè Ekri Nasyonal la, yon seksyon riral "pwezi nan plas" kourikoulòm ak evènman avèk powèt ameriken ak riral Nebraskan Ted Kooser; ak konvansyon anyèl gwoup travay Edikasyon riral nou yo nan pi bon edikatè riral yo ak aktif kominote manm nan peyi a pou travay sou amelyore lekòl yo ak kominote yo.


Tanpri kontribye jodi a pou ede nou kenbe mouvman sa a amelyore lekòl ak kominote k ap grandi.Klike la a pou bay donasyon kounye a. Don ou pral asire ke Ameriken riral yo resevwa zouti, enfòmasyon, ak asistans yo bezwen pou ede yo edike timoun yo nan bon lekòl, toupre lakay ou.


Sensèman

Rachel B. Tompkins
Pwezidan


Yon kopi rezime de dènye a rapò finansye ak Enskripsyon òganizasyon sa a ka jwenn lè w kontakte Lekòl Riral la epi kominote Konfyans nan (703) 243-1487 oswa www.ruraledu.org; dosye yo disponib tou atravè pifò gouvènman eta yo. 01/06

Sijè ki gen rapò ak

Ki sa ki li Pwochen

Woulo top