Kay > Nouvèl ak Medya>

Reyalite mache kiltivatè yo!

Ou ka jwenn enfòmasyon sa yo tou sou entènèt nan sit entènèt AMS la.


Maketing dirèk nan pwodwi fèm atravè mache kiltivatè yo kontinye ap yon priz lavant enpòtan pou pwodiktè agrikòl nan tout peyi a. Mache kiltivatè yo, kounye a yon pati entegral nan lyen iben / fèm, te kontinye monte nan popilarite, sitou akòz enterè a konsomatè k ap grandi nan jwenn pwodwi fre dirèkteman nan fèm lan.


Nimewo a nan mache kiltivatè yo nan Etazini yo te ogmante dramatikman, ogmante 63 pousan soti nan 1994 a 2000. Selon Anyè Mache Nasyonal 2000 la, gen plis pase 2,800 mache kiltivatè ki ap opere nan Etazini yo. Kwasans sa a endike klèman ke mache kiltivatè yo satisfè bezwen yo nan yon nimewo k ap grandi nan kiltivatè yo ak ti- mwayen operasyon yo.


Ki moun ki benefisye de mache kiltivatè yo?


Ti operatè fèm: Moun ki gen mwens pase $ 250,000 nan resi anyèl ki travay ak jere pwòp operasyon yo satisfè definisyon sa a (94 pousan nan tout fèm).


Kiltivatè yo ak konsomatè yo: Kiltivatè yo gen aksè dirèk nan mache yo sipleman revni fèm. Konsomatè yo gen aksè a lokalman grandi, fèm-fre pwodwi ak opòtinite pou pèsonèlman kominike avèk kiltivatè a ki grandi pwodwi a. 


kominote: Anpil kominote iben kote fre, manje nourisan yo ra jwenn aksè fasil nan manje. Mache kiltivatè yo ede tou ankouraje edikasyon nitrisyon, abitid manje sante, ak pi bon preparasyon manje, osi byen ke ranfòse kominote'Ekonomi.


2000 USDA Kiltivatè Mache Estatistik Etid  
  • Mache kiltivatè yo se yon sous enpòtan nan revni.


  • 19,000 kiltivatè rapòte vann pwodwi yo sèlman nan mache kiltivatè yo


  • 82 pousan nan mache yo pwòp tèt ou-soutni; revni mache ase pou peye pou tout depans ki asosye ak operasyon an nan mache a (ki pa enkli sibvansyon oswa nan kalite sipò)


  • 58 pousan nan mache yo patisipe nan koupon WIC, koupon alimantè, pwogram nitrisyon lokal ak / oswa pwogram nitrisyon eta


  • 25 pousan nan mache yo patisipe nan pwogram gratèl pou ede òganizasyon rekiperasyon manje nan distribisyon manje ak pwodwi manje ki bezwen fanmi yo

WIC Kiltivatè pwogram nitrisyon mache nitrisyon


Fanm Ameriken yo, Tibebe, ak timoun yo (WIC) Pwogram kiltivatè mache nitrisyon (FMNP), etabli an 1992, bay koupon adisyonèl nan patisipan yo WIC ke yo ka itilize yo achte fwi fre ak legim nan mache kiltivatè yo k ap patisipe. Pwogram nan gen de objektif: bay fre, nitritif, ki pa prepare, lokalman grandi fwi ak legim soti nan mache kiltivatè yo nan patisipan yo WIC ki nan risk nitrisyonèl; e pou elaji konsomatè yo sansibilizasyon epi itilize mache kiltivatè yo. ane fiskal Finansman federal 2001 pou Pwogram Nitrisyon Mache WIC la te $ 20 milyon dola. FMNP a opere nan 35 ajans leta, ki gen ladan 4 tribi Endyen, 1 teritwa, ak Guam.


Granmotan kiltivatè mache nitrisyon pwogram pilòt nitrisyon


Pwogram kiltivatè ansyen Mache Nitrisyon (SFMNP) se yon nouvo pwogram nan ki sibvansyon yo bay Etazini, Teritwa Ameriken yo ak gouvènman tribi Endyen yo bay koupon pou granmoun aje ki pa gen anpil revni ki ka echanje pou manje ki kalifye nan mache kiltivatè yo, kanpe wout, ak kominote te sipòte pwogram agrikilti yo. Nan mwa mas 2002, USDA te bay $ 10 milyon dola nan sibvansyon pou 26 eta yo ak 1 Òganizasyon Tribal Endyen. Depatman Agrikilti, Aje, Sante ak gouvènman tribi ki administre sibvansyon yo devlope patenarya kreyatif ki itilize enfrastrikti pou ofri mache kiltivatè yo pou elaji pou sèvi granmo ankouraje granmouèl yo, ak sètifye ak distribye benefis yo estime 370,000 ansyen revni ki ba-revni sa a espere sèvi. Omwen 11 pwojè yo ap bay granmomoaj ak transpò nan ak soti nan mache yo nan yon patenarya avèk sant granmoin aje yo, oswa te ranje pou kiltivatè lokal yo pran pwodwi yo dirèkteman nan lojman granmo ankouraje yo elimine baryè aksè. Nan 2001, fre, nourisan, ki pa prepare fwi lokalman grandi, legim ak remèd fèy yo te disponib nan 3,700 kiltivatè nan 929 mache kiltivatè yo kòm byen ke 542 wout kanpe ak prèske 90 kominote te sipòte pwogram agrikilti yo. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou FMNP a nan www.fns.usda.gov/wic/CONTENT/FMNP/farm_mkt.htm.


USDA sipòte mache kiltivatè yo


USDA kontinye kowòdone planifikasyon ak operasyon nan mache kiltivatè sezonye yo nan katye jeneral USDA nan Washington, DC, Biwo Carver Building nan Beltsville, Md. ak Bannister Federal Konplèks federal nan Kansas City. USDA travay tou ak Depatman Travay ak Transpòtasyon Etazini pou ede sipò mache kiltivatè yo. Pou plis enfòmasyon kiltivatè mache, rele Liy Dirèk Mache Fèmye yo nan (800) 384-8704, oswa vizite nou an paj vityèl nan www.ams.usda.gov/farmersmarkets. Lòt enfòmasyon sou mache kiltivatè yo ak lòt ou ka jwenn enfòmasyon maketing dirèk nan www.ams.usda.gov/directmarketing

Sijè ki gen rapò ak

Ki sa ki li Pwochen

Woulo top