Kay > Nouvèl ak Medya>

Midd Delta Inisyativ Ofri gratis aprantisaj-Cluster atelye travay òganizasyon delta yo


Inisyativ Midd Delta a ap ofri twa aprantisaj-Cluster atelye travay pou òganizasyon san bi likratif nan Delta a:  • Resous devlopman e dirab

  • Sis Zouti pou Jesyon Tan efikas

  • Bilding ak kenbe yon kolaborasyon fò

atelye travay yo pral prezante konkouran a 10 a.m. jiska 3 p.m. nan dat 12 out ak 30 out. (Patisipan yo ka chwazi ki jou pou yo ale.) Chak sesyon atelye limite a 20 patisipan yo; tanpri enskri bonè.


Dat atelye:


12 out – Sant edikasyon siperyè Greenville nan Greenville, Mississippi
Out 30 - Kote TBD (Swa Clarksdale oswa Tunica, MS)


Dat limit enskripsyon an se 6 out; espas limite. Enskripsyon se sou yon baz premye vini, premye sèvi. Kase ak manje midi yo pral bay pa MSDI. Patisipan yo ka patisipe nan tou de jou yo nan atelye travay si ou vle kouvri plis pase yon sijè.


Klike la a pou enskri! Si ou fè eksperyans nenpòt difikilte ak enskripsyon an, tanpri kontakte nou nan info@msdi.org.

Sijè ki gen rapò ak

Ki sa ki li Pwochen

Woulo top