Kay > Nouvèl ak Medya>

Fè aprantisaj Enteresan pou Elèv lekòl mwayen

MIRA Klib la nan Athens, Ohio, kontinye fè yon diferans nan Sidès Ohio kominote. Klib la se yon soti nan yon Enfòmasyon Jere ak Amerik Riral (MIRA) inisyativ sibvansyon te akòde an 1997. Pandan ke gwoup la Owayo sibvansyon pou Atèn yo kominote Ekip te fini an 2000, klib la kontinye ofri yon pwogram anrichisman apre lekòl pou elèv lekòl mwayen Athens middles ak objektif pou yo fè aprantisaj enteresan pou elèv yo, epi ankouraje yo pou yo ale nan edikasyon apre lekòl segondè. Selon Pòl Grippa, direktè lekòl Athens Middle School, apeprè 20 a 30 elèv ki te patisipe nan pwogram nan pandan ane lekòl 2003-2004 la.


MIRA Klib bay yon woutin, pozitif aprantisaj anviwònman pou elèv yo epi li anplwaye pa elèv lekòl segondè ak granmoaj. Majorite konseye yo se elèv lekòl segondè ki sèvi kòm volontè tan yo pou leson patikilye jèn yo. Kourikoulòm lan konsantre sou plezi ak enteresan aktivite egzije elèv yo pou fè rechèch pou rezolisyon ak ankouraje ekspresyon pèsonèl ak gwoup aktivite.


Pandan ane lekòl 2003-2004 la, yon demi douzèn elèv lekòl segondè volontè te pwoteje timoun yo yon jou pa semèn. Pwogram nan bay elèv lekòl segondè yo opòtinite pou yo retounen nan kominote pandan y ap bay elèv lekòl presegondè yo amizman ak plezi ak sekirite apre lekòl aktivite.  "Mwen tèlman kontan ke pwogram lan ap kontinye lontan apre premye gwoup elèv ki te kòmanse pwogram nan te gradye," se sa Grippa te di. Nan fen chak ane lekòl, volontè granmoun aje yo rekrite nouvo volontè pou kontinye siksè nan Atèn yo, Ohio, MIRA Club. Sijè ki gen rapò ak

Ki sa ki li Pwochen

Woulo top