Kay > Nouvèl ak Medya>

Sant pou Zafè Riral pibliye Jiyè 2003 bilten

ANNDAN BILDWIT JIYÈ 2003 la:
Règleman Pwogram EQIP lage
Fanmi fèm Pork Pwodiksyon tonbe dramatikman

Efò konfòmite KONfòmite USDA a

Modèl Tupelo devlopman
Nouvo Lwa Kay nan kay Etazini
Nòt Agrikilti Antrepriz
Nebraska Legislative Wrap-up
Pwodiktè vs. Kiltivatè oswa Rancher: Ki sa ki nan yon mo?
Zòn ak bèt vivan Revizyon
Nouvo Inisyativ Bill Inisyativ Pwomès Reyèl Benefis riral yo
Afilyasyon ak Pwogram Koperasyon ofri Pwomès Reyèl Groundbreaking nan Lyon, Neb.
Sant Yard Siy ki disponib

Atik karakteristik: Bale Lwen: Rapò egzamine Kondisyon ekonomik nan Midwest


———————————————————–


Remakab mwa sa a


Niman Ranch Pork Konpayi ap chèche pou nouvo kiltivatè fanmi yo rantre nan konpayi k ap grandi rapid yo ki pwodui ranje gratis tout kochon natirèl pa grandi nan prizon, pa manje bèt pa-pwodwi, epi yo pa bay okenn antibyotik. Pou plis enfòmasyon sou Niman Ranch Pork Konpayi, kontakte Philip Kramer nan 641.998.2683 oswa philipk@nimanranch.com.


Konferans 2003 Nebraska Grazing 2003 la ap fèt 11-12 out 2003 nan Jou ferye a nan Kearney. Konferans lan pral prezante ba-pri graz strateji yo; bati lokal, kowalisyon ki baze sou pwodiktè; entandans ak biyodivèsite; sechrès; ak plis ankò. Enskri sou entènèt nan www.grassland.unl.edu/grazeconf.htm oswa kontakte Ekstansyon Konte Buffalo, 308.236.1235 pou enfòmasyon.


Soutni manje ak anviwònman: Yon Rasanbleman Ostralyen ak Etazini ap fèt 11 Out nan Inivèsite Nebraska-Lincoln Inyon East Campus. Doktè Frederick Kirschenmann, direktè nan Sant Leopold pou Agrikilti Dirab nan Inivèsite Eta Iowa yo pral oratè mo kle a. Konsantre a se kolektivman fasilite agrikilti dirab.


Sant la ap pran nominasyon pou Setyèm Jenerasyon Rechèch Jenerasyon Nasyonal pou kiltivatè yo, ranchers, oswa syantis rechèch ki te fè eksepsyonèl dirab ak sistèm-oryante rechèch agrikilti. Dat limit nominasyon an se 31 out. aprann ki jan yo soumèt nominasyon sou sit Entènèt nou an nan www.cfra.org/award_application.htm oswa kontakte Kim Leval, kimleval@qwest.net oswa 541.687.1490.


———————————————————–


Règleman Pwogram EQIP lage


Sèvis Resous Natirèl USDA a revele règleman final yo ak règleman ki pral dikte kijan Pwogram Kalite Anviwònman an (EQIP) yo pral mete nan pratik. Règ la gen yon kantite desepsyon, men de gwo yo pral febli kapasite pou ti ak mitan-gwosè fèm yo fè konpetisyon pou yon kontra.


Malgre ke EQIP te temwen gwo chanjman lejislatif anba bòdwo fèm 2002 la ki favorize gwo sou ti, kèk amelyorasyon kanpe pou benefisye ti ak mwayen-gwosè fèm yo ak ranch yo. Youn an patikilye - eliminasyon an nan òf konpetitif pa aplikan - ta mete fèm ki pi piti sou yon jaden menm jwe ak pi gwo, fèm richès ki te bay kontra sèlman paske yo ofri yo òf desann nivo pri yo.


Nan dènye règ la, NRCS kontinye miskaracterize eliminasyon nan dispozisyon òf la desann. Yo fè konnen si Konsèvasyon Eta a detèmine valè anviwònman an pou peman pri-pataje oswa peman ankourajman de oswa plis aplikasyon yo konparab, Konsèvasyon Eta a pa pral asiyen yon pi gwo priyorite nan aplikasyon an sèlman paske li ta prezante pri a pi piti nan pwogram nan. Sa se yon grèv klè kont ti ak mitan-gwosè fèm ki tipikman anplwaye plis pratik agrikilti dirab ki koute mwens.


Dezyèmman, plase priyorite ki favorize gwo, kapital-entansif apwòch sou pi ba apwòch jesyon-entansif tou travay kont fèm ki pi piti ak ranch. NRCS te kreye priyorite sa yo ki baze sou sipozisyon yo ke EQIP ka trete dechè a soti nan pi gwo kantite inite bèt pou pri a pi piti pa pèmèt finansman pou gwo enstalasyon yo.


NRCS, sepandan, kwè ke paske yo objektif mansyone gwosè kritè yo plase, yo pa diskriminen kont fèm ti ak mwayen. Sa a limite abilite pwogram nan bay benefis reyèl nan apwòch pwouve dirab. Kontak: Traci Bruckner, tracib@cfra.org.


———————————————————–


Efò konfòmite KONfòmite USDA a


Nan dat 21 me, Biwo Kontablite Jeneral Ameriken an te pibliye yon rapò ki gen konsèvasyon agrikòl: USDA bezwen pi byen asire pwoteksyon nan Cropland trè ewoyin ak Wetlands.


Rapò ki soti nan ajans ki pa patisipe yo te egzamine aplikasyon sèvis resous natirèl USDA a nan ane 1985 pou aplike pou pratik konsèvasyon. Sen. Tom Harkin (D-IA) te mande rapò a nan repons enkyetid yo eksprime alantou peyi a konsènan kontinye ewozyon tè ak konvèsyon mouye.


Rezilta GAO a te montre pwoblèm grav nan aplikasyon an nan dispozisyon fèm 1985 lan.


Prèske mwatye (48 pousan) nan tout biwo sèvis konsèvasyon yo pa aplike dispozisyon konsèvasyon yo jan sa nesesè. Nan chwazi feyè echantiyon rekòt pou teste pou aplikasyon apwopriye, Sèvis konsèvasyon an predominatè chwazi feyè tankou ranje pèmanan ki gen ti chans pou yo pa konfòmite.


Biwo jaden souvan pa tcheke pou vyolasyon, oswa si vyolasyon yo dekouvri, pa tcheke yo wè si yo kòrèk. Yo pa gen okenn sistèm otomatik pou anrejistreman feyè yo oswa pou soumèt rapò sou yo epi kenbe yon dosye sou revizyon sa yo. Finalman, lè vyolasyon yo aktyèlman voye nan Ajans sèvis fèm, FSA regilyèman anile detèminasyon yo ki pa konfòmite san jistifikasyon epi yo kontinye peman vyolatè yo.


Nan repons nan enpèfeksyon yo anpil nan USDA, GAO ofri yon lis rekòmandasyon pou pi byen asire kondisyon lwa a satisfè.  • Ogmante sipèvizyon revizyon konfòmite jaden yo pou amelyore presizyon yo ak konplè.

  • Devlope yon echantiyon ki pi reprezantan nan feyè pou revizyon.

  • Devlope yon sistèm otomatik nan jere done yo ki nesesè pou revize.

  • Asire ke renonse ki pa konfòmite yo sipòte.

Rapò a ka jwenn sou sit entènèt kontablite Jeneral la, www.gao.gov, pa klike sou "rapò jodi a" pou 21 me 2003. Rapò a anrejistre kòm GAO-03-418. Kontak: Brad Redlin, bradr@cfra.org.


———————————————————–


Fanmi fèm Pork Pwodiksyon tonbe dramatikman


Fèm ki gen mwens pase 5,000 simen kounye a pwodwi mwens pase yon ka nan rekòt kochon nasyon an - yon dramatik an bès soti nan 1994 lè fèm sa yo te konte pou prèske twa katriyèm nan rekòt kochon an. Gen leson nou ka aprann nan sa.


Premyèman, gen gwo pri pou inaction nan junctures kritik nan listwa. Konsèy Pwodiktè Nasyonal la ak USDA tou de echwe nèt lidè.


USDA te gen otorite pou nivo jaden an ap jwe pou pwodiksyon hog fanmi pa ranfòse entèdiksyon an sou diskriminasyon pri nan 1921 Packers yo ak Lwa Stockyards. Li te kapab tou reyorante pwogram rechèch USDA yo konsantre sou mitan-gwosè Farms.


Men ni Sekretè Veneman ni predesesè li Dan Glickman te gen volonte oswa kouraj pou pran etap ki nesesè yo. Komite agrikilti Ameriken an menm jan an tou te refize aji sou yon entèdiksyon pake-manje. Nou tout nou tout pou nou anpeche nou evite menm inaksyon sa a lè n egzakteman yon bagay konparab sou rès agrikilti a.


Dezyèmman, istwa ka sou bò nou, men nou pa gen pou tout tan. Pifò kiltivatè, pifò moun riral, ak pifò Ameriken favè fèm fanmi yo. Nan tout peyi a, enkyetid ap grandi ak konsantrasyon twòp nan biznis, richès ak pouvwa.


Pandan tout listwa, lè moun yo te deside yo pa renmen direksyon nasyon yo ap deplase, yo te chanje li. Nou ka fè sa tou. Men, nou pa ka tann pou tout tan si gen ase kite agrikilti fanmi ak kominote riral yo pou rekonstwi.


Twazyèmman, batay la pa janm fè. Men, li chanje nan diferan jaden. Pwodiksyon komodite komodite te lajman te pran nan fèm fanmi, men gen opòtinite klere nan bèt natirèl ak espesyalite.


Nou dwe bati nouvo koperativ nan ti ak nan mitangwosè kiltivatè yo rive jwenn konsomatè yo vle peye yon prim pou manje leve soti nan fason yo sipò - nan yon fason plis natirèl, imen, ak anviwònman ki responsab. Nou dwe entansifye batay pou limit peman, pou kenbe ti nou yo ak mitan nougwosè kiltivatè rekòt yo.


Epi nou dwe panse pi lwen pase agrikilti ak ranch yo kreye yon seri pi laj nan opòtinite pou moun riral yo kontwole travay yo ak pwòp fwi yo nan travay yo nan ti biznis devlopman e règleman piblik yo ki sipò Li. - Chuck Hassebrook, chuckh@cfra.org


———————————————————–


Moun premye nan Modèl Tupelo devlopman


Pandan plizyè mwa ki sot pase yo nou te gade diferan modèl kominote devlopman ak fòs yo ak feblès yo. Sa yo enkli efò sa yo rekonèt kòm Enstalasyon Antrepriz, Renouvèlman Ekonomik, ak Byen Ki baze sou kominote devlopman.


Mwa sa a nou ap konsantre sou modèl la Tupelo, yon ekonomik siksè ak kominote devlopman Egzanp. Modèl la Tupelo sipèvize ke ekonomik devlopman pa kapab reyalize san yo pa kominote devlopman.


Soti nan etid la ka etid nan men: kominote e ekonomik devlopman nan Tupelo, otè Vaughn Grisham ak Rob Gurwitt dekri prensip yo gide nan siksè modèl sa a.


Moun lokal dwe adrese pwoblèm lokal yo. Chak moun dwe trete kòm resous. Objektif pou kominote devlopman se pou Ede Moun Ede Tèt Yo. Satisfè bezwen tout la kominote pa kòmanse ak manm ki pi pòv li yo kòm patnè yo. Lidèchip se yon engredyan premye. kominote devlopman dwe fè tou de lokalman ak rejyonalman. Pa janm vire kominote devlopman pwosesis sou yon ajans ki pa enplike moun yo kominote. Depans pou kominote devlopman se yon envestisman - pa yon sibvansyon.


Pwosesis la ka pi byen ilistre kòm yon piramid. Baz pwosesis la se moun devlopman. Anpil tankou nwayo a nan Sant la kominote travay revitalizasyon, kapital sosyal se sib la pou Modèl la Tupelo.


Kanpay kapital ak sit endistriyèl koute dè milyon de dola. Dapre Modèl la Tupelo, sa ki fè plis sans se envesti kèk tan, lajan, ak enèji nan moun premye anvan rekritman biznis. laj pwopriyetè de kominote'ekonomik devlopman pral gen rekonpans alontèm. Kontak: Michael L. Holton, michaellh@cfra.org


———————————————————–


Lwa New Homestead prezante nan Chanm Depite yo


Yon bòdwo konpayon nan Lwa New Homestead (S. 602) deja prezante nan Sena Ameriken an, te genyen kounye a yo te prezante nan kay Etazini. Patwone pa Rep. Tom Osborne (R-NE) ak Rep. Earl Pomeroy (D-ND), lejislasyon an (H.R. 2194) gen ladan menm lang lan kòm bòdwo Sena a pi bonè.


Lwa New Homestead espesyalman vize konte yo soufri pèt popilasyon siyifikatif. Li pran yon devlopman apwòch Customized nan kominote riral yo olye ke ap eseye transplantasyon modèl ankourajman biznis iben nan peyi a. Lwa a rekonèt ke antreprenarya endividyèl ak mikwoentè yo se kreyatè yo travay pou zòn riral yo epi li bay dispozisyon ki apwopriye.


Patwone bòdwo Sena a se Sens. Byron Dorgan (D-ND), Chuck Hagel (R-NE), Sam Brownback (R-KS), Norm Coleman (R-MN), Tom Daschle (D-SD), Richard Durbin (D-IL), Tim Johnson (D-SD), Zell Miller (D-GA), Conrad Burns (R-MT), Kent Conrad (D-ND), Mark Dayton (D-MN), Mary Landrieu (D-LA) ak John Rockefeller (D-WV).


———————————————————–


Nòt Agrikilti Antrepriz


Yon lòd tribinal Endyen ki te pran efè 14 Me mande pou operasyon manje bèt ki gen 2,500 oswa plis kochon nan eta a pou kòmanse aplike pou Sistèm Eliminasyon Polis Nasyonal pou Egzeyat (NPDES) pèmèt. Fòs dirijan eta a bay NPDES pèmèt fè CAFOs "federalman ranfòse" - sa vle di Ajans pwoteksyon Anviwònman an ta ka ranfòse règleman yo ak sitwayen yo ta ka depoze yon pwosè si yo santi pa gen moun ki adrese pwoblèm.


Jij Distri Ameriken an Sarah Evans Barker te sòti nan yon pwosè 1999 pa gwoup anviwònman an Sove Vale a ki te reklame Depatman Jesyon Anviwònman endyen ak EPA te pèmèt CAFOs vyole Lwa Dlo Pwòp la pa egzije pèmi NPDES la.


Komisyon Konsèy Kontwòl Polisyon Endyen an te devlope règleman ki mande pi fò nan pi gwo CAFOs eta a pou aplike pou yon pèmi federal pa mitan mwa Jiyè a epi estime apepwè 500 operasyon ta dwe aplike. Sous: Feedstuff


Sekretè Agrikilti Ann M. Veneman te anonse sis randevou nan Komite Nasyonal Pork Nasyonal la. Senk nan nonmen yo pral sèvi tèm 3-ane ak yon sèl pral sèvi yon tèm 2-ane.


Yo te chwazi sis nan mitan nèf pwodiktè kochon yo ki te nome pa Pwodiktè Nasyonal Pork delege yo pandan reyinyon li nan Dallas, Texas, nan mwa mas.


Non yo se: David S. Culbertson, Jenèz, Ilinwa; Craig E. Christensen, Bouten, Iowa; A. Mak Wouj, Howardstown, Ky.; Dianne L. Bettin, Truman, Minn.; Dennis O. Michael, Yankton, S.D.; ak Wayne R. Peugh (2-ane tèm), Edelstein, Ill. Sous: USDA Nouvèl Sèvis


Nan yon fowòm piblik ki te òganize pa Sant pou Zafè Riral yo, Senatè Ameriken Chuck Grassley, te di ke ofisyèl agrikilti federal yo "pote dlo" pou endistri vyann lan.


Grassley (R-IA) te di ofisyèl yo ak USDA te eseye labou pwoblèm nan pou fè règleman pou peyi-of-orijin etikèt ki pi konplike pou kiltivatè yo ak ranchers yo. Sous: OWH, Me 29, 2003


Kontak: Brad Redlin, bradr@cfra.org pou plis enfòmasyon.


———————————————————–


Nebraska Legislative Wrap-Up


Lejislati 2003 Nebraska a te fè fas a travay difisil pou simonte yon defisi $ 759 milyon dola. De ane depans yo te vini ak gen ladan $ 436 milyon dola nan rediksyon, pandan y ap pake taks la espere ogmante $ 344.7 milyon dola nan revni pou eta a.


Sou bò rediksyon an, lejislatè yo te vote 37-11 pou pase LB 407 ak pou depase veto Gouvènè a pa menm maj la. Edikasyon te pran yon gwo frape. Inivèsite a ap gen $ 29.7 milyon mwens pase FY 2002-03. Lekòl piblik yo nan eta a te wè èd leta yo redwi pa $ 63 milyon dola sou biennium la. Levye taks minimòm pou lekòl yo ogmante de $1.00 pou chak $100 nan valè a $ 1.05 pou chak $100 pou chak $100 pou FY 2003-04 ak FY 2004-05.


Lejislatè yo te vote 36-13 pou pase LB 759, ki estime pou jenere yon total de $ 344.7 milyon dola nan revni adisyonèl pou eta a pandan 2003-05 biennium pou ede fèmen espas fiskal eta a. Gouvènè a veto LB 759, men veto a te depase pa yon vòt 37-12.


Pousantaj taks leta ki deja egziste deja nan 5.5 pousan ak pousantaj taks sou revni yo te fèt nan 2002 pa pral solèy otòn sa a, kòm orijinal pwopoze. Yo pral rete anvigè endefiniman. Baz taks leta a elaji pou enkli chaj pak machin rekreyasyonèl, sipleman piblisite jounal, sèvis detektif, sèvis espesyalite bèt, kèk travay konstriksyon remodeling, ak travay reparasyon. Kontakte Kim Preston, kimp@cfra.org


Li atik la konplè sou sit Entènèt nou an: http://www.cfra.org/newsletter/current.htm


———————————————————–


Pwodiktè vs. Kiltivatè oswa Rancher: Ki sa ki nan yon mo?


Jodi a pwodiktè mo a souvan itilize olye pou yo kiltivatè oswa rancher. Pou mwen, mo a konsantre twòp sou pwodiksyon oswa pwodiksyon. Li renmen kiltivatè yo ak ranchers nan machin ki krache pwodwi men echwe yo konsidere planifikasyon an, jere, envestisman, ak travay yo kontribye sou fèm yo oswa ranch.


Tèm "pwodiktè" tou sijere ke yon kiltivatè oswa rancher pa gen okenn pi gwo misyon nan lavi pase yo pwodwi. Li implique ke mezi a nan siksè yo mezire pi bon pa kantite olye ke bon jan kalite a yo "pwodwi."


Pou mwen kiltivatè ak ranchers gen pi gwo responsablite pase pwodiksyon senp objektif. objektif enpòtan, men yo dwe matche ak resous ki disponib ak ekilibre pou satisfè bezwen demen pandan y ap satisfè demand jodi a.


Lè mwen panse a yon kiltivatè oswa rancher mwen panse a peyi a, bèt yo, ak lavi yo nan moun reyèl, pa sèlman pwodwi ak nivo pwodiksyon. - Martin Kleinschmit, 402.254.6893 oswa martink@cfra.org.


———————————————————–


Zòn ak bèt vivan Atravè kè


Gwo operasyon bèt ki vle lokalize nan kèk eta Midwest ka ap tann jiskaske bèf yo vini lakay yo. Lejislasyon ki ta ankouraje gwo enstalasyon yo te prezante nan plizyè eta agrikòl nan Midwest la e li rankontre rezistans lokal yo.


Kesyon an nan kè diskisyon an se kwasans ekonomik. Èske konte yo nan Midwest ap eseye anpeche opòtinite ekonomik pa bloke renmen nan Tyson ak Smithfield? Advèsè yo diskite rasin nan fanm ekonomik riral yo se pa nan mank de enstalasyon bèt gwo men pito nan kondisyon mache aktyèl yo.


Rezidan lokal yo konsène tou sou efè anviwònman an nan operasyon sa yo. Iowa pwopoze nouvo règleman emisyon pou konfizyon hog ak Minnesota prezante lejislasyon ki egzante ti (mwens pase 1,000 tèt) feedlots soti nan pwosesis revizyon anviwònman an.


Endyen konsidere kòm Ajans pwoteksyon Anviwònman an kòm sèl sibvansyon an nan pèmi pou enstalasyon bèt gwo, sa ki pèmèt pwodiktè yo elimine dokiman yo epi konsantre sou mete ann aplikasyon pratik ki satisfè kondisyon yo anviwònman an (gade Corporate Agrikilti pi wo a pou plis sou desizyon Endyen).


Apre yon blòk siksè nan plan Tyson yo pou jwenn yon gwo etablisman bèt nan seksyon riral yo Dakota Sidlejislatè yo prezante epi yo te pase lejislasyon pou limite votè yo di sou chita operasyon manje bèt yo. Eleksyon yo ka fèt sou règleman zòn, men rezidan yo pa ta kapab anpeche konstriksyon yon etablisman bèt. Desizyon sa a pwal rete nan zòn lokal yo ak règleman zòn aktyèl yo. Yon efò pou refere sa a yon vòt pèp la anba.


Nebraska te fè fas a yon sitiyasyon ki sanble pa eseye kreye "bèt zanmitay" konte yo. Ankadreman zòn lokal yo dwe pi responsab lè w ap pran desizyon sou lavni nan enstalasyon bèt nan konte yo.


Minnesota inisye kanpay la "bèt zanmitay" konte. Faktè sa yo gen ladan prèv sipò sòti de komisyonè konte yo, sètifikasyon ke yon


Lwa peyi-itilize yo se "fezab nan yon sektè agrikòl vizib," ak mank de faktè ki kalifye tankou moratorium sou konstriksyon nan nouvo enstalasyon.


Yon efò pou anile lwa a paske pa gen okenn konte ki poko antre nan pwogram nan pa Komite Agrikilti Sena a. Kontak: Kim Preston, kimp@cfra.org


———————————————————–


Nouvo Inisyativ Bill Inisyativ Pwomès Reyèl Benefis riral yo


Afilyasyon ak Koperasyon anba konsèvasyon an tit nan bòdwo a fèm 2002 se youn nan tach yo klere ki ta ka bay kèk benefis reyèl nan kiltivatè yo ak ranchers ak kominote sanble.


Inisyativ sa a fèt bay fleksibilite pou ke li ka fasil aplike nan nivo lokal la, ki reflete sikonstans inik. Objektif la se ankouraje pwoteksyon resous natirèl atravè plizyè operasyon agrikòl. Li mande pou kiltivatè yo ak ranchers yo travay ansanm pou reyalize benefis kimilatif. An retou, yo pral bay asistans finansye pou ede fè li rive.


Youn nan eleman fleksib nan inisyativ sa a se ke li pèmèt Konsèvasyon Eta a desine lajan nan nenpòt nan pwogram konsèvasyon yo pote soti nan pwojè espesyal ki deziyen yo. Sa a pèmèt pou planifikasyon konsèvasyon inovatè olye ke sèlman desine yon plan yo anfòm nan yon pwogram. Kontakte Traci Bruckner, tracib@cfra.org


Li atik la konplè: http://www.cfra.org/newsletter/current.htm


———————————————————–


Groundbreaking ki te fèt nan Lyon, Neb. pou Nouvo Biwo Sant


Sant pou Zafè Riral yo selebre tè sou nouvo Lyon nou an, Neb. vandredi, 6 jen 2003.


Rantre nan nan seremoni an se te tablo direktè nou an Prezidan Karen Tikalsky, Lyon majistra Duane Slaughter, ak Senatè Deta Matt Connealy nan mitan lòt moun.


"Konstriksyon yon nouvo bilding demontre ke nou pran angajman nan travay nou pou long haul la," te di Chuck Hassebrook, Egzekitif Sant lan direktè. "Amerik Riral fè fas a defi pwofon. Men, si nou pèsistan nou ka kreye yon pi bon avni pou kominote nou yo, tèt nou, ak timoun yo epi pitit pitit."


Fini bilding lan espere nan mwa janvye 2004. Kontakte Greg Finzen, gregf@cfra.org pou plis enfòmasyon sou pwojè bilding lan. Gade pwogrè sou nouvo bilding lan sou sit entènèt Sant la: http://www.cfra.org/center/lyons_building.htm


———————————————————–


Sant Yard Siy toujou disponib


repons te gwo pou Sant nou an pou siy Riral gratis. Jis pou mande nou pral voye ba ou youn oswa plis nan devwa lou nou an, vinl-kouvwi siy deyò. Yo se yon bon fason gratis pou ou montre sipò pou Amerik riral ak pou Sant la.


Siy sa yo atire, siy dirab yo lejè epi yo ka byen vit monte pa plisman sou nenpòt pòs oswa kloti. Pou demann yon siy rele 402.846.5428 oswa kontakte Brad Redlin, bradr@cfra.org.


———————————————————–


Prezante Atik:


Bale Awayi: Kwonik difikilte ak pwomès Fre sou gwo plenn yo riral


Jaden yon moun pòv ka pwodui anpil manje, men enjistis bale li ale. Pwovèb 13: 23 (Nouvo vèsyon Entènasyonal)


Bale Awayi: Kwonik Difikilte ak Fresh Pwomès sou Gwo plenn yo dekri kondisyon ekonomik yo nan kominote agrikòl ki baze sou nan sis eta nan Iowa, Kansas, Minnesota, Nebraska, Dakota NòE Dakota Sid.


Bale Awayi egzamine done sou popilasyon, revni, kreyasyon travay, ak lòt endike demografik ak ekonomik soti nan 1990 a 2000 pou konte nan rejyon an sis eta a. Menm si nou egzamine done pou tout konte yo, nou prensipal objektif se sou konte agrikòl ki baze sou ak kominote yo. Ansanm, konte agrikòl ki baze sou agrikòl gen plis pase 36 pousan nan konte yo nan sis eta sa a ak apepwè 7 pousan nan popilasyon rejyon an.


Rezilta yo: Difikilte kwonik an jeneral, nou te jwenn ke konte agrikòl ki baze sou nan rejyon an toujou siyifikativman dèyè zòn iben nan rejyon an - pi wo pousantaj nan povrete, siyifikativman pi ba kantite revni ak salè, ak depopilasyon kontinye. Done yo te jwenn nan Biwo Resansman ak Biwo Etazini nan analiz ekonomik.


Kisa pou fè: Fre pwomès karaktè rejyon an ki baze nan aktivite antreprenè. Nenpòt riral devlopman modèl dwe rekonèt ke règleman bonbon-kouto ak strateji yo travay sa a nan zòn metwopolitèn pa gen epi yo pa pral travay nan pifò kominote riral yo.


Tan kap vini kominote sa yo kenbe pwomès abondan si yon nouvo seksyon riral devlopman paradigm devlope. Tankou yon nouvo modèl pral anpeche kominote yo agrikòl ki baze sou rejyon an soti nan ke yo te bale kat la nan yon lòt 30 ane. Lè sa a, nou ka ekri yon jou pwovèb modèn - jaden an pwodui an abondans, epi nou apresye li jisteman. Li atik la plen: http://www.cfra.org/newsletter/current.htm


Kontakte: Jon Bailey, jonb@cfra.org pou plis enfòmasyon. Bale Awayi ki disponib nan Sant pou $ 10.00 oswa yo ka telechaje nan sit entènèt Sant lan nan www.cfra.org. Rapò a te ko-otè pa Kim Preston.

Sijè ki gen rapò ak

Ki sa ki li Pwochen

Woulo top