Tablo travay Kellogg sa a kap fèt nan peyi Meksik, reprezante vizyon benefisyè nou yo

Nan peyi Meksik yo pale plis pase 60 lang indijèn, chak lang sa yo reprezante ekspresyon yon kilti ki inik, ki la depi zansèt yo. Fondasyon W.K. Kellogg travay ak kominote endijèn yo (sitou Maya, Tsotsil ak Tseltal) nan mòn Chiapas ak nan Penensil Yucatan. Òganizasyon sosyete sivil k ap travay nan zòn sa yo, te pran kèk foto lavi ak travay toulejou abitan yo, nan entansyon pou soumèt imaj yo nan yon konpetisyon ki pral ofri yo yon chans pou yo ekspoze yo nan Mize A Popilè vil Meksik.

Na p pran plezi pataje avek nou yon seleksyon foto ki te loreya nan tablo sa yo: 

WKKF
WKKF
WKKF
WKKF
WKKF
WKKF
WKKF

What to Read Next

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg