Kay > Nouvèl ak Medya>

Sullivan Komisyon Travay kontinye

Alyans Sullivan pou Transfòme Pwofesyon Sante Amerik la te etabli pou ogmante divèsite nan pwofesyon sante yo e konsa ede diminye disparisyon nan estati sante ak swen sante.  Alyans lan se kounye a yon pati nan Sante Joint Center a nòt politik Enstiti nan Washington DC, yon lòt Fondasyon Kellogg (Òganizasyon ki) Benefisyè. Alyans la gen ladan ansyen manm Komisyon an Sullivan sou Divèsite nan Mendèv Swen Sante ak ansyen manm enstiti Medsin (IOM) ki te egzamine divèsite nan pwofesyon sante yo.


Alyans la ap lanse yon inisyativ aksyon pou anwole pwofesyonèl sante, elèv, kòporasyon, asosyasyon, lidè biznis, ofisyèl gouvènman yo, akademik la kominoteE lòt san bi likratif e kominoteki baze sou òganizasyon pou edike piblik la sou bezwen kritik pou ogmante divèsite nan pwofesyon sante yo. Alyans la pral antreprann estratejik aktivite pote chanjman ki nesesè yo.


Doktè Louis W. Sullivan, ansyen Sekretè Sante ak Sèvis Imen Ameriken, ak Doktè Lonnie R. Bristow, ansyen prezidan Asosyasyon Medikal Ameriken an, sèvi kòm chèz ak ko-prezidan nan alyans la, respektivman.


Desen sou eksperyans lan ak ekspètiz nan dirijan sante, biznis, edikasyon siperyè ak ekspè legal, Komisyon an Sullivan ranpli travay yo epi bay rapò final yo nan 2004: Moun ki manke: Minorite nan Pwofesyon Sante yo. Rapò a ofri nasyon an yon plan ble pou reyalize divèsite ak asire konpetans kiltirèl nan mitan pwofesyonèl sante yo. Nan tout, 62 rekòmandasyon konplè yo te bay, vize moun ki gen enterè kle nan sistèm swen sante Ameriken an. 


Sante nòt politik Enstiti se yon pati nan Sant komen pou Etid Politik ak Ekonomik, yon òganizasyon san bi likratif, san bi likratif ki fè rechèch ak analiz sou piblik la nòt politik pwoblèm enkyetid pou Ameriken Nwa yo ak lòt minorite yo.

Sijè ki gen rapò ak

Ki sa ki li Pwochen

Woulo top