Kiyès nou ye

W.K. Kellogg Foundation (WKKF), antan ke yon fondasyon ke antreprenè Will Keith Kellogg te kreye an 1903 kòm youn fondasyon endepandan e prive, se youn nan pi gwo fondasyon filantwopik Ozetazini. Ak fwa nan lide ke tout timoun ta dwe gen menm opòtinite ekitab pou pwospere, WKKF travay ak kominote yo pou kreye kondisyon pou ede timoun vilnerab yo pou yo ka reyalize tout potansyèl yo nan lekòl, nan travay e nan lavi yo.

Pèp nou an

Rapò anyèl

2022 rapò anyèl

2022 rapò anyèl

Fè sistèm travay pou chak timoun, chak fanmi, chak kominote. aprann kouman Fondasyon W.K. Kellogg ap sipòte yon avni ki pi ekitab. 

2022 rapò anyèl

2022 rapò anyèl

Fè sistèm travay pou chak timoun, chak fanmi, chak kominote. aprann kouman Fondasyon W.K. Kellogg ap sipòte yon avni ki pi ekitab. 

Chak Timoun boujonnen

rapò anyèl 2021 Ijan, Fonse, Aksyon pou timoun yo- Fanmi ak kominote yo

Sa a se moman nou jwenn li dwat. Ki jan nou ka reyini ansanm kòm kominote atravè mond lan, avèk lanmou ak aksyon, asire w ke chak timoun boujonnen? Rantre nan Fondasyon W.K. Kellogg kreye yon avni ekitab. 

Pou 90 ane

Pou 90 ane ... Depi timoun yo, 2020 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Nan nèf deseni yo depi Will Keith Kellogg te etabli Fondasyon W.K. Kellogg- ve nou fè nan vizyon li pou timoun yo sèlman apwofondi. Nan yon 90 ane difikilte ak kriz, Mesye Kellogg te aji yon fason pou "sa "timoun yo ka fè fas a lavni an ak konfyans" se pi konvenkan ak vital pase tout tan. 

2019 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

2019 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Rapò ane sa a montre dènye travay ki montre kijan ekite rasyal, kominote angajman e devlope lidèchip –nou ADN –Kreye Chanjman transfòmatif Depi timoun yo, fanmi yo ak kominote yo. 

2018 W. K. Kellogg Fondasyon Rapò Anyèl

2018 W. K. Kellogg Fondasyon Rapò Anyèl

Eksplore sèt (Òganizasyon ki) Benefisyè istwa, lèt nan men lidè nou yo ak yon gade nan Ane nou an nan Revizyon - chak reafime priyorite WKKF nan pwospere timoun yo, fanmi k ap travay ak Kominote ki ekitab, pandan y ap mete aksan sou nivo yo anpil nan koneksyon dinamik, esansyèl nan chanjman ki dire lontan. 

2017 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

2017 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Kominote an Aksyon pran etap sant nan rapò anyèl 2017 nou an. Li ki jan benefis yo ap chanje pou timoun yo. 

2016 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

2016 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Reyalite yo nan ane ki sot pase a defi tout filantwopi, ki gen ladan Fondasyon Kellogg, nan travay yon fason diferan. Rapò sa a eksplore gwo twou san fon fondasyon an angajman e travay pou avanse rizèl rasyal e ekite rasyal - travay ki te vin nwayo nan òganizasyon nou an ADN. 

2015 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

2015 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Rapò sa a eksplore gwo twou san fon fondasyon an angajman e travay pou avanse rizèl rasyal e ekite rasyal - travay ki te vin nwayo nan òganizasyon nou an ADN.

2014 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

2014 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Rapò sa a eklere lidèchip WKKF la devlopman travay kòm youn nan zouti ki pi efikas nan fondasyon an pou kreye dirab, kominote-santre chanjman sosyal pou timoun yo ak fanmi yo. 

2013 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

2013 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Rapò sa a eksplore "ki konnen sa ki sou byen bonè anfans?" - ofri pèspektiv sou-tè sou pwoblèm ki pi enpòtan nan misyon WKKF a ak benefisyè yo. New sibvansyon angajman, rapò finansye ak rezime pou chak zòn pwogramasyon yo tou anboche. 

2012 Rapò anyèl konpreyansyon vilnerab timoun yo Ki moun ki konnen ki sa ki sou kominote

2012 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Fondasyon W.K. Kellogg 2012 rapò anyèl eksplore "ki moun ki konnen ki sa" sou amelyore lavi yo nan vilnerab timoun yo atravè yon seri de redaksyon kout ak angaje. 

2011 WK Kellogg Fondasyon Anyèl Rapò Anyèl

2011 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Ki moun ki konnen sa: Konprann vilnerab timoun yo

2010 Rapò Anyèl 121510

2010 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Chanjman sosyal nan Aksyon

2009 WK Kellogg Fondasyon Anyèl Rapò Anyèl

2009 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Ede kominote yo kanpe pou timoun yo. 

2008 WK Kellogg Fondasyon Anyèl Rapò Anyèl

2008 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Fè fas a tan kap vini an

2007 WK Kellogg Fondasyon Anyèl Rapò Anyèl

2007 Fondasyon W.K. Kellogg Rapò anyèl

Rapò anyèl pi bonè pase 2007

ak lòt dokiman rapò anyèl ki asosye yo isit la. 

Mete timoun yo Pwemye

Mete timoun yo Pwemye

Woulo top